ΠΑΝ.Ε.Π.Ο

Βεραντζέρου 15

Τ.Κ. 106 77, Αθήνα

Τηλ.-Fax : 210-3800904

E-mail : panepo@panepo.gr

  


Η παρούσα εργασία με τίτλο «Είδη Μπύρας» παρουσιάστηκε από τον Κωνσταντίνο Λώνη, τελειόφοιτο του τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών των ΤΕΙ Αθήνας στο μάθημα Σεμινάριο Τελειοφοίτων.

Περιλαμβάνει κατηγοριοποίηση των τύπων μπύρας με κριτήριο τον τρόπο ζύμωσης, τα είδη της κάθε κατηγορίας μαζί με χαρακτηριστικά παραδείγματα ενώ στα σημαντικότερα από αυτά παρατίθενται περαιτέρω στοιχεία ιστορικά αλλά και του τρόπου παρασκευής τους.

Είδη Μπύρας 47 σελίδες (2.34 MB σε μορφή .pdf )


Send mail to webmaster@panepo.gr with questions or comments about this web site.