Εκτύπωση
Ιστοσελίδες με Θέσεις Εργασίας στο Εξωτερικό

USA

www.winejobs.com

http://www.winebusiness.com/classifieds/winejobs/

http://wineserver.ucdavis.edu/venjobs/index.php

http://wine.wsu.edu/education/employment/

http://www.napawinejobs.com/

http://twitter.com/GetWineJobs

http://www.getwinejobs.net/

http://bevforce.com/wine-jobs.php

http://winejobs.org/

http://www.jobsforwine.com/

http://www.wineandspiritsjobs.com/jobseeker/job_listings.aspx

http://winejob.com/

http://www.ewine.com/cl4221f13d/index.php

http://www.winespectator.com/display/show/id/jobopenings

http://www.california-wine-trails.com/?tag=wine-jobs

http://www.winedegree.com/

http://www.locatewinejobs.com/

http://www.crazyaboutwine.com/jobs/

http://www.wineprorecruiters.com/

 

Canada

http://www.canadawinejobs.ca/default.asp

  

UK

http://www.ukwinejobs.com/

http://www.jobijoba.co.uk/wine-jobs

http://www.provenancerecruitment.com/page3.htm

http://www.harpers.co.uk/jobs/

http://www.careerjet.co.uk/wine-jobs.html

 

Australia & New Zealand

http://www.jobmonkey.com/winejobs/

http://www.wineindustryjobs.com.au/

http://www.winediva.com.au/wine-jobs/

http://www.workingabroadmagazine.com/jobs-abroad/new-zealand-jobs/

http://www.winejobsonline.com/

 

France

http://www.vitijob.com/ (και άλλες χώρες)

http://www.bestsampleresume.com/find-france-wine-jobs.html

http://www.vinea-recrutement.com/

http://www.agrojob.com/emploi/vins-et-alcools.asp

http://jd.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp

http://www.pole-emploi.fr/accueil/

 

Italy

http://www.bloglavoro.com

http://www.jobrapido.it/?q=vendemmia

http://www.mrlavoro.com/lavoro/vendemmia/_/

http://www.n-jobs.it/lavoro-vendemmia.html

 

Γερμανία - Ελβετία

http://www.winzer-service.de/

http://www.weinbau.ch/stellenmarkt

 

Νότια Αφρική

http://academic.sun.ac.za/viti_oenol/

http://www.wine.co.za/wineads/

http://www.vacorps.com/internships/

 

China

http://www.grapewallofchina.com/

 

International

http://www.winejobsonline.com/

http://winecountryjobs.com/

http://www.agriseek.com/work/e/Employment/Wine/

http://vinoenology.com/wine-jobs/

http://www.seriousaboutwine.co.za/?cat=21

http://www.vintnersjobs.com/

http://www.cellarworld.co.uk/page9.html

http://www.bonial.fr/Emplois-Verts/