Εκτύπωση
οδηγός εγγράφων Δ.Α.Ο.Κ.
Οδηγός εγγράφων  Δ.Α.Ο.Κ.
 
Η Ένωση Οινοπαραγωγών «Οίνοι Βορείου Ελλάδος», υλοποίησε τον παρόντα οδηγό εγγράφων Δ.Α.Ο.Κ. μετά από πρόταση συναδέλφων οινοποιείων και στελεχών των
οινοποιείων της Ένωσης.Ο μεγάλος αριθμός των εγγράφων που τα οινοποιεία καλούνται να συμπληρώνουν καθημερινά και η διαφορετική, σε ορισμένες περιπτώσεις,
συμπλήρωση τους ανά περιοχή ή/και οινοποιείο, ώθησε την Ένωση στην πρώτη προσπάθεια συγκέντρωσης αυτών των εγγράφων και στην παροχή ενδεικτικών
αραδειγμάτων συμπλήρωσής τους. Θεωρούμε οτι πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο.
 
Πατήστε εδώ για τον οδηγό εγγράφων