Συγκρότηση σε σώμα το νέο ΔΣ 2018-2020 » Νέο ΔΣ της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο   2018-2020 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβουλίο της Πανελλήνιας Ενωσης Πτυχιώχων Οινολόγων που προέκυψε α... Δ.Τ. Συναντηση του ΔΣ της ΠΑΝΕΠΟ με το αναπλ. Υπου... » Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. συναντά τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 δείτε το ΔΤ εδώ ΔΤ για VINITECH 2016 »  Δελτίο τύπου :Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. στην Vinitech-Sifel 2016             Η έκθεση αγροτικού και βι... ΔΤ Σεμιναριο 25-6-2016 »    Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σάββατο  25 Ιουνίου 2015 , το εκπαιδευτικό επιμορφωτικό σεμινάριο της ΠΑΝΕΠΟ με θέμα ‘Ορ... Εκλογες ΔΣ 2016-2018 » Αποτελέσματα εκλογών για Δ.Σ ΠΑΝΕΠΟ   (2016-2018) Το βράδυ της Κυριακής 6 Μαρτίου 2016 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εκλογή του ... ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ »   «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΟΙΝΟΦΙΛΟΥ ΣΤΗ Ν. ΕΛΛΑΔΑ»   ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.   Η... Ιστοσελίδες με Θέσεις Εργασίας στο Εξωτερικό » USA www.winejobs.com http://www.winebusiness.com/classifieds/winejobs/ http://wineserver.ucdavis.edu/venjobs/index.php http://wine.wsu.edu/edu... Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2014-2016 » Μάρτιος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕκλογΗ ΝΕου ΔιοικητικοΥ ΣυμβουλιοΥ 2014-2016  Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογ... Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2012-2014 » Μάρτιος 2012   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΕκλογΗ ΝΕου ΔιοικητικοΥ ΣυμβουλιοΥ 2012-2014    Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα ... Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2010-2012 » Μάρτιος 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕκλογΗ ΝΕου ΔιοικητικοΥ ΣυμβουλιοΥ 2010-2012  Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών του Μ...
PDF Εκτύπωση E-mail
HACCP-ΕΦΕΤ

 

 

 

HACCP - Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων & Ποτών 2004
Η Εφαρμογή Συστήματος HACCP στην Οινοποιία
Το HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) ή αλλιώς Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, είναι μια προληπτική μέθοδος που σκοπό έχει την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων και ποτών που παράγει μια επιχείρηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και διάθεσης.

Η εφαρμογή του HACCP είναι υποχρεωτική στη χώρα μας, βάσει της Eυρωπαϊκής Oδηγίας 93/43/ΕΟΚ και της Κ.Υ.Α. 487 / ΦΕΚ 1219 Β΄/ 4.10.2000 και υποχρεώνει όλες τις επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, μεταποιούν, παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν ή διαθέτουν τρόφιμα και ποτά να εφαρμόζουν τεκμηριωμένο (γραπτό) HACCP.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή εφαρμογή του HACCP είναι η δέσμευση της Διοίκησης της επιχείρισης για την εγκατάσταση του συστήματος αλλά και τη συνεχή υποστήριξή του. Η Διοίκηση πρέπει να εξασφαλίσει τους απαραίτητους διαθέσιμους πόρους, όπως κατάλληλες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος πρέπει η επιχείρηση να εξασφαλίσει το απαιτούμενο επίπεδο υγιεινής με την εφαρμογή των κανόνων ορθής βιομηχανικής πρακτικής (GMP) και ορθής υγιεινής πρακτικής (GHP).

Το HACCP είναι ένα σύστημα το οποίο προσδιορίζει τους υγειονομικούς κινδύνους που επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια των προϊόντων και προσδιορίζει με λεπτομέρεια τα μεγέθη για τον έλεγχό τους. Οι κίνδυνοι αυτοί όπως και για τα άλλα τρόφιμα έτσι και για τον οίνο ανήκουν σε τρεις κατηγορίες:

 • Βιολογικοί (μυκοτοξίνες Ωχρατοξίνη Α από τους μύκητες, παθογόνοι μικροοργανισμοί, κ.α.)
 • Χημικοί (υπολείμματα φυτοφαρμάκων, υλικών συσκευασίας, καθαριστικών και απολυμαντικών, τοξικές ουσίες, βαρέα μέταλλα, θειώδες, μεθανόλη, αιθυλοκαρβαμίδιο,•βιογενείς αμίνες, σιδηροκυανιούχο κάλιο, κυάνιο κ.α.)
 • Φυσικοί (υλικά ξένα ως προς τα τρόφιμα: μέταλλα, πέτρες, ξύλα, πλαστικά, έντομα, κ.α.)


Το σύστημα βασίζεται σε επτά (7) βασικές αρχές:

Αρχή 1η: Αναγνώριση των πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την παραγωγή των τροφίμων σε όλα τα στάδια (από την ανάπτυξη και τη συγκομιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την επεξεργασία και τη διανομή των προϊόντων, μέχρι την τελική προετοιμασία  και την κατανάλωσή τους) - Αξιολόγηση της πιθανότητας εμφάνισης των κινδύνων και προσδιορισμός των προληπτικών μέτρων για τον έλεγχο αυτών.
Αρχή 2η : Προσδιορισμός των σημείων / διεργασιών / φάσεων παραγωγής που μπορεί να ελεγχθούν για να εξαφανίσουν τον κίνδυνο ή να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα εμφάνισης του (Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου (CCP)).
«φάση» είναι κάθε στάδιο στην παραγωγή του τροφίμου ή την κατασκευή συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής πρακτικής, την παραλαβή των πρώτων υλών,  την τυποποίηση, την παραγωγική διαδικασία, την αποθήκευση, την μεταφορά και λιανική πώληση και τον χειρισμό από τον καταναλωτή.
Αρχή 3η : Καθορισμός των Κρίσιμων Ορίων, τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου βρίσκεται υπό έλεγχο.
Αρχή 4η : Καθορισμός διαδικασιών παρακολούθησης των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου, με σκοπό τη ρύθμισή τους εντός των Κρίσιμων Ορίων.
Αρχή 5η : Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να λαμβάνονται, όταν η παρακολούθηση δείχνει απόκλιση από τα Καθορισμένα Κρίσιμα Όρια.
Αρχή 6η : Τήρηση διαδικασιών τεκμηρίωσης του Συστήματος.
Αρχή 7η : Τήρηση διαδικασιών επαλήθευσης της σωστής λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς του Συστήματος.


Η ανάπτυξη και εφαρμογή του HACCP υλοποιείται με την βοήθεια εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, το οποίο θα πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση της οινολογίας και απαιτεί αρκετούς μήνες εργασίας. Η δημιουργία μιας ομάδας HACCP αποτελούμενης από το μέρη του προσωπικού του οινοποιείου είναι μείζονος σημασίας διότι είναι οι καλύτεροι γνώστες του τρόπου που λειτουργεί η επιχείρηση και είναι άνθρωποι θα κληθούν να εφαρμόσουν το σύστημα.

Δεδομένου ότι η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική εδώ και αρκετά χρόνια, όλα τα οινοποιεία θα πρέπει να δρομολογήσουν την ανάπτυξη του άμεσα ώστε να προετοιμαστούν για τους επικείμενους ελέγχους.

Ο έλεγχος εφαρμογής του HACCP σύμφωνα με τη νομοθεσία γίνεται υποχρεωτικά και απροειδοποίητα από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ο οποίος σύμφωνα με το Νόμο 2741/99 σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης προτείνει την επιβολή προστίμων, την αναστολή λειτουργίας και σε ορισμένες περίπτωση ακόμα και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

Τα οινοποιεία μπορούν να αποδείξουν την εφαρμογή του Συστήματος HACCP, με την πιστοποίησή τους από ανεξάρτητο οργανισμό ο οποίος θα επιθεωρήσει το σύστημα βάση ενός προτύπου όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 και θα εκδώσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Τα οφέλη που αποκομίζει ένα οινοποιείο από την εφαρμογή και την πιστοποίηση του HACCP είναι:    

 • Κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών (όλο και περισσότερες επιχειρήσεις απαιτούν από τους προμηθευτές τους να διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα HACCP).
 • Ένδειξη αξιοπιστίας της εταιρίας
 • Ένδειξη σεβασμού στον καταναλωτή
 • Εργαλείο ανίχνευσης προβλημάτων και βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων
 • Εργαλείο μείωση του κόστους ποιότητας
 • Μείωση των απορρίψεων παρτίδων ετοίμων προϊόντων, λόγω εφαρμογής σωστών προληπτικών μέτρων
 • Επικέντρωση της προσοχής του προσωπικού στα κρίσιμα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Προετοιμασία για πιθανά προβλήματα, πριν ακόμα παρουσιαστούν.
 • Συμμόρφωση με την νομοθεσία τροφίμων (απαιτήσεις ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας)
 • Τεκμηρίωση και συνεπώς απόδειξη προς τρίτους (ελεγκτικές, δικαστικές αρχές, καταναλωτές) της συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία.
 • Βελτίωση εικόνας επιχείρησης, ισχυρό όπλο μάρκετινγκ.


Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει κάθε οινοποιείο (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, τρόπος λειτουργίας, προσωπικό, κ.α.) είναι σημαντικό το HACCP να αναπτύσσεται ειδικά για το οινοποιείο για το οποίο προορίζεται.

Το HACCP είναι μια συστηματική προσέγγιση στην αναγνώριση, εκτίμηση και έλεγχο των υγειονομικών κινδύνων που συνδέονται με την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων και ποτών. Το HACCP εισάγει μια νέα φιλοσοφία αντιμετώπισης των προϊόντων και των προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιάζουν, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την προληπτική αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας στα οινοποιεία στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας όπως το ISO 9001:2000.

 

Σχετική Νομοθεσία

Κ.Υ.Α. 487 / ΦΕΚ 1219 Β΄/ 4.10.2000 

Οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 για την υγιεινή των τροφίμων

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Α :93/43/ΕΟΚ: ΟΔΗΓΙΑ 93/43/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 για την υγιεινή των τροφίμων

Σχετικά internet site

Codex  Alimentarius, Food  and  Agriculture  Organization  (FAO) of  the  United  Nations , World  Health  Organization (WHO)

Codex Alimentarius - Food Hygiene - Basic Texts - Second Edition

Codex Alimentarius HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) SYSTEM AND GUIDELINES FOR ITS APPLICATION

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)

 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Amount of short articles:

Amount of articles links:

You can order sections with dragging on list bellow:

 • dynamic pages
Αποθήκευση
Ακύρωση
Reset

Συγκρότηση σε σώμα το νέο ΔΣ

Νέο ΔΣ της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο   2018-2020 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβουλίο της Πανελλήνιας Ενωσης Πτυχιώχων Οινολόγων που προέκυψε αο τις εκλογές που διιεξήχθησαν τον Μάρτιο. Διαβάστε  το σχετικό Δελτίο Τύπου  με

Δευτέρα, 23 Απρίλιος 2018

Ιστοσελίδες με Θέσεις Εργασίας στο

USA www.winejobs.com http://www.winebusiness.com/classifieds/winejobs/ http://wineserver.ucdavis.edu/venjobs/index.php http://wine.wsu.edu/education/employment/ http://www.napawinejobs.com/ http://twitter.com/GetWineJobs http://www.getwinejobs.net/ http://bevforce.com/wine-jobs.php http://winejobs.org/ http://www.jobsforwine.com/ http://www.wineandspiritsjobs.com/jobseeker/job_listings.aspx http://winejob.com/ http://www.ewine.com/cl4221f13d/index.php http://www.winespectator.com/display/show/id/jobopenings http://www.california-wine-trails.com/?tag=wine-jobs http://www.winedegree.com/ http://www.locatewinejobs.com/ http://www.crazyaboutwine.com/jobs/ http://www.wineprorecruiters.com/   Canada http://www.canadawinejobs.ca/default.asp    UK http://www.ukwinejobs.com/ http://www.jobijoba.co.uk/wine-jobs http://www.provenancerecruitment.com/page3.htm http://www.harpers.co.uk/jobs/ http://www.careerjet.co.uk/wine-jobs.html   Australia & New Zealand http://www.jobmonkey.com/winejobs/ http://www.wineindustryjobs.com.au/ http://www.winediva.com.au/wine-jobs/ http://www.workingabroadmagazine.com/jobs-abroad/new-zealand-jobs/ http://www.winejobsonline.com/   France http://www.vitijob.com/ (και άλλες χώρες) http://www.bestsampleresume.com/find-france-wine-jobs.html http://www.vinea-recrutement.com/ http://www.agrojob.com/emploi/vins-et-alcools.asp http://jd.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp http://www.pole-emploi.fr/accueil/   Italy http://www.bloglavoro.com http://www.jobrapido.it/?q=vendemmia http://www.mrlavoro.com/lavoro/vendemmia/_/ http://www.n-jobs.it/lavoro-vendemmia.html   Γερμανία - Ελβετία http://www.winzer-service.de/ http://www.weinbau.ch/stellenmarkt   Νότια Αφρι

Τετάρτη, 24 Δεκέμβριος 2014

Image - Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας

Θεση εργασίας στον εμπορικό τομέα (Αθήνα ) Θέση εργασίας στον τομέα  πωλήσεων   (κάβα Ανθίδης  )  στο Μαρούσι.  Η περιγραφή της εργασίας έχει ως εξής:  Πωλητής/τρια λιανικής στην κάβα Ανθίδης, κατάστημα Αμαρουσίου, Κ

Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2010