Εκτύπωση
Ογκομέτρηση Δεξαμενών

 

ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  

Απόφαση της ΑΑΔΕ  με αριθμ. πρωτ: 30/003/000/774/22.2.2019 – Γενική Διεύθυνση Γ.Χ.Κ. Δ/νση Αλκοόλης και & Τροφίμων, με θέμα «έγκριση εφαρμογής της ογκομετρικής μεθόδου με χρήση ροομέτρου στις ογκομετρήσεις δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη» καθώς επίσης και τις αναφερόμενες στην ανωτέρω ΑΔΑ αποφάσεις.

 Πατήστε  για περισσότερες λεπτομέρειες  :

εδώ 

εδώ 

εδώ : 


 

ΦΕΚ σχετικά με την Ογκομέτρηση Δεξαμενών στα Οινοποιεία

Εκδόθηκε η υπ’ αρ. 30/003/000/1614 με ΦΕΚ 1624/2018 απόφαση της ΑΑΔΕ στην οποία ορίζονται οι διατυπώσεις και οι διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης οίνου, αιθυλικής αλκοόλης και ποτών.

Διαβάστε εδώ το σχτικο ΦΕΚ