Συγκρότηση σε σώμα το νέο ΔΣ 2018-2020 » Νέο ΔΣ της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο   2018-2020 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβουλίο της Πανελλήνιας Ενωσης Πτυχιώχων Οινολόγων που προέκυψε α... Δ.Τ. Συναντηση του ΔΣ της ΠΑΝΕΠΟ με το αναπλ. Υπου... » Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. συναντά τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 δείτε το ΔΤ εδώ ΔΤ για VINITECH 2016 »  Δελτίο τύπου :Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. στην Vinitech-Sifel 2016             Η έκθεση αγροτικού και βι... ΔΤ Σεμιναριο 25-6-2016 »    Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σάββατο  25 Ιουνίου 2015 , το εκπαιδευτικό επιμορφωτικό σεμινάριο της ΠΑΝΕΠΟ με θέμα ‘Ορ... Εκλογες ΔΣ 2016-2018 » Αποτελέσματα εκλογών για Δ.Σ ΠΑΝΕΠΟ   (2016-2018) Το βράδυ της Κυριακής 6 Μαρτίου 2016 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εκλογή του ... ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ »   «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΟΙΝΟΦΙΛΟΥ ΣΤΗ Ν. ΕΛΛΑΔΑ»   ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.   Η... Ιστοσελίδες με Θέσεις Εργασίας στο Εξωτερικό » USA www.winejobs.com http://www.winebusiness.com/classifieds/winejobs/ http://wineserver.ucdavis.edu/venjobs/index.php http://wine.wsu.edu/edu... Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2014-2016 » Μάρτιος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕκλογΗ ΝΕου ΔιοικητικοΥ ΣυμβουλιοΥ 2014-2016  Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογ... Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2012-2014 » Μάρτιος 2012   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΕκλογΗ ΝΕου ΔιοικητικοΥ ΣυμβουλιοΥ 2012-2014    Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα ... Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2010-2012 » Μάρτιος 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕκλογΗ ΝΕου ΔιοικητικοΥ ΣυμβουλιοΥ 2010-2012  Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών του Μ...
PDF Εκτύπωση E-mail
Υπουργείο Γεωργίας

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Έγγραφο Υπ.ΑΑΤ αριθμ. 1295/36256/17-3-2014 που αφορά στη διακίνηση και πιστοποίηση οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη και Ποικιλιακών Οίνων.

 

Επικαιροποιημένος Οδηγός ετικετών -  διορθώσεις (δείτε παρακάτω)

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβιβαστικό και Οδηγός Ετικετών (επικαιροποιημένος 7/3/14 - διορθώσεις) - Επισήμανσης & Παρουσίασης Οίνων-Αμπελοοινικών Προϊόντων ΥπΑΑΤ (Υποχρεωτικές & Προαιρετικές ενδείξεις)

 

Έγγραφο ΥπΑΑΤ αριθμ. 997/28985/28-2-2014 ∆ιευκρινήσεις επί της Πιστοποίησης των Ποικιλιακών Οίνων. Διαδικασία και τέλη πιστοποίησης. Σχετ. ΚΥΑ 5833/155045/12-12-2013

 

Νόμος 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11.2.2014) Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Κανονισμός 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του  Συμβουλίου

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟ

Υπογράφηκε από τη (διυπουργική) Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το νέο Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό.

Συγκεκριμένα υπεγράφησαν το

ΦΕΚ 3155/12.12.2013 (νέο χωροταξικό του Τουρισμού)  Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.
Σύμφωνα με το παραπάνω ενισχύεται ως νέα ειδική κατηγορία ειδικών μορφών τουρισμού ο αγροτουρισμός και ο οινοτουρισμός.

η «Έγκριση πορισμάτων της έκθεσης αξιολόγησης της εφαρμογής του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό», η οποία αφορά την αξιολόγηση του προϋφιστάμενου Πλαισίου,

και η  «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού», που αφορά το νέο Χωροταξικό για τον Τουρισμό.
 

Επίσης το ΦΕΚ 1180/2000 περιέχει τον Ορισμό Επισκέψιμων Οινοποιείων  - απόφαση 385951/31-12-2000 του τότε Υπουργείου Γεωργίας περί "Καθορισμού συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού ΕΚ-1493/99, που αναφέρονται στη διαφήμιση των αμπελοοινικών προϊόντων" καθορίζει τις προϋποθέσεις με τις οποίες ένα οινοποιείο μπορεί να χαρακτηριστεί επισκέψιμο, Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

Α. Πινακίδες
Πρέπει να υπάρχουν πινακίδες τοποθετημένες σε κατάλληλες θέσεις που ενημερώνουν τους επισκέπτες για:
1. Τo ωράριο επίσκεψης στο οινοποιείο.
2. Το κόστος γευστικής δοκιμής, εάν υπάρχει.
3. Τον τιμοκατάλογο του οίνου, των άλλων αμπελοοινικών προϊόντων και των συναφών
    υπηρεσιών.
4. Κάθε άλλη αναγκαία υπόδειξη ή ενημέρωση.
Β. Χώροι
Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς και ασφαλείς χώροι για:
1. Πρόσβαση στο οινοποιείο.
2. Υποδοχή, διαμονή και υγιεινή των επισκεπτών.
3. Γευσιγνωσίας, για την άνετη γευστική δοκιμή.
4. Τοποθέτησης, παρουσίασης και πώλησης του οίνου και των προϊόντων που παράγονται  με πρώτη ύλη τα αμπελοοινικά παραδοσιακά προϊόντα, εφόσον γι' αυτά έχουν ληφθεί οι αναγκαίες άδειες που ενδεχομένως απαιτούνται.
Γ. Δραστηριότητες
Τα επισκέψιμα αυτά οινοποιεία, για τη διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων τους μπορούν να:
1. Συνεργάζονται με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπούς φορείς προκειμένου να αναδείξουν, προβάλλουν και αξιοποιήσουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά γύρω από το αμπέλι και τον οίνο.
2. Συνεργάζονται με ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς τουρισμού, αγροτουρισμού και πραγματοποιούν εθνικές και διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενό τους, με στόχο την προβολή των ελληνικών οίνων στο εσωτερικό και εξωτερικό.
3. Οργανώνουν εκδηλώσεις γευσιγνωσίας οίνου συνεργαζόμενα με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιλεγμένα εστιατόρια, εταιρίες catering και άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις.
4. Υποδέχονται σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα και οποιονδήποτε επιθυμεί να τα επισκεφθεί συμβάλλοντας με σεμινάρια, διαλέξεις, ξεναγήσεις και γευσιγνωσίες στην αύξηση ενδιαφέροντος του κοινού και των επαγγελματιών για το αμπέλι και τον οίνο.
5. Οργανώνουν κοινωνικές εκδηλώσεις μέσω των οποίων προωθείται και προάγεται η εν γένει εμπορική και πολιτιστική ταυτότητα των παραγόμενων οίνων τους.
6. Πωλούν αξεσουάρ, βιβλία και αντικείμενα σχετικά με τον οίνο και το οινοποιείο.
7. Πωλούν ειδικούς οίνους και συσκευασίες δώρου.
8. Εκθέτουν παραδοσιακά αντικείμενα αμπελουργίας και οινοποιίας.
Δ. Αδειοδότηση
1. Η επισκεψιμότητα στα αναφερόμενα οινοποιεία είναι δυνατή εφόσον αυτά είναι εφοδιασμένα με τις απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες που αφορούν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και χώρων καθώς και χώρων υγιεινής κατά την παραμονή των επισκεπτών.
2. Παραλλήλως, η προβολή και διαφήμιση των οίνων και των λοιπών οινικών προϊόντων  πρέπει να γίνεται με θεμιτά μέσα, που σκοπό έχουν να καθοδηγούν ορθά τους επισκέπτες - καταναλωτές και να τους προστατεύουν από ανακρίβειες, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση ή να τους παραπλανήσουν.
3. Τα οινοποιεία που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω και καθίστανται επισκέψιμα, υποχρεούνται να γνωστοποιούν το γεγονός αυτό στο Υπουργείο Γεωργίας και στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι υπεύθυνοι του οινοποιείου υποχρεούνται να δέχονται τα εντεταλμένα όργανα του Υπ. Γεωργίας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για έλεγχο.

 

 

Διαδικασία πιστοποίησης οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη και Ποικιλιακών  για την αμπελοοινική περίοδο 2013-14. Έγγραφο ΥπΑΑΤ με αριθμ. 312/9978/ 23 -1 -2014 σχετικά με την ΚΥΑ 5833/155045 (Β’ 3324).

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό 5833/155045 για τον καθορισμό συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 1234/2007 όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τους ποικιλιακούς οίνους, την επισήμανση και παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα η οποία δημοσιεύτηκε στο φύλλο 3324/Β/27-12-2013 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

 

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΦΕΚ 2044/Β/22.8.2013 Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Τα άρθρα 64, 90, 95 που αφορούν τον αμπελοοινικό τομέα.

ΦΕΚ 2044/Β/22.8.2013 DIEPPY.pdf

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2044/Β/22.8.2013 οι διατάξεις, βάσει των οποίων τα σημεία εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ) είναι υποχρεωμένα να αναγράφουν στους τιμοκαταλόγους τους, όταν διαθέτουν κρασί σε καράφα, την χώρα προέλευσης και τον παραγωγό.
Οι σχετικές διατάξεις αναφέρονται στο άρθρο 91 της Απόφασης με αριθμό Α2-861.
Στην ίδια απόφαση και στο άρθρο 95 § 2, δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή εφόσον το ζητήσει να γίνεται παρουσία του, η μετάγγιση της ποσότητας οίνου που παρήγγειλε, ώστε να μπορεί να διαβάσει την επισήμανση της συγκεκριμένης συσκευασίας και συνεπώς να ταυτοποιήσει το προϊόν σε σχέση με αυτό που αναγράφεται στον τιμοκατάλογο.

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 

Διευκρινήσεις για τις συντηρητικές ουσίες οίνων και μούστου, από Κρατικές Υπηρεσίες

Γνωρίζουμε στους οινοποιούς, χωρικούς και μη, της Περιφερειακής Ενότητάς Πιερίας ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των ουσιών «Βενζοϊκό οξύ» και «σαλικυλικό οξύ» ή άλατα αυτών των οξέων, σαν συντηρητικά οίνων και μούστου.

Η χρήση των ουσιών αυτών στην οινοποίηση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους καταναλωτές και για το λόγο αυτό προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις τόσο για τους προμηθευτές των ουσιών αυτών στους οινοπαραγωγούς (φαρμακεία, καταστήματα γεωργικών φαρμάκων κ.ά.) όσο και για τους ίδιους παραγωγούς οίνων που τις χρησιμοποιούν.
Η Υπηρεσία μας καθώς και η Χημική Υπηρεσία Κατερίνης θα προβούν σε συστηματικούς ελέγχους τόσο στα Οινοποιεία όσο και στην αγορά (λαϊκές αγορές κλπ) για τον έλεγχο των τελικών προϊόντων.

Παρτίδες, που βρεθούν να περιέχουν τέτοιες απαγορευμένες ουσίες, θα καταστρέφονται και οι παραβάτες θα διώκονται (Ν.396/1976 άρθρα 14 &15).
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι οι αποκλειστικά επιτρεπόμενες συντηρητικές ουσίες σε οίνους είναι :

1. Σορβικό οξύ : 20 γραμ. στα 100 κιλά οίνου

2. Διοξείδιο του θείου :

α) Ερυθροί ξηροί ή ημίγλυκοι οίνοι : 15 γραμ. στα 100 κιλά

β) Λευκοί ή ροζέ, ξηροί ή ημίγλυκοι οίνοι : 20 γραμ. στα 100 κιλά.

 

 

Απόφαση ΔΑΟΚ-Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ που αφορά στη διαδικασία Απομάκρυνσης Υποπροϊόντων Οινοποιείων Αρ. Πρωτ. οικ  14534/20-11-2013

 

Εγκύκλιος ΥπΑΑΤ που αφορά στη διαδικασία για την χορήγηση, τροποποίηση και ανάκληση προστασίας των ονομασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων των αμπελοοινικών προϊόντων.

Διαβιβαστικό 5512/143266/20-11-2013   Εγκύκλιος 5510/143258/20-11-2013

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Απόφαση εμπλουτισμού των οίνων περιόδου 2013-2014. Αρ. Πρωτ: 4986/129286/22-10-2013

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Αιτήσεις για τη νέα αποστακτική περίοδο (ΠΑΣΕΓΕΣ)

 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

 

Έλεγχοι σε επιχειρήσεις παραγωγής χυμού σταφυλής και πρώτης ύλης για χυμό σταφυλής.

Σύμφωνα με την αριθμ: 3743/97884/7-8-2013 εγκύκλιο του ΥΑΑΤΡ  - Τμήμα Οίνου  που αφορά  τις οδηγίες που δόθηκαν προς τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της χώρας όσον αφορά τους «Ελέγχους σε επιχειρήσεις παραγωγής χυμού σταφυλής και πρώτης ύλης για χυμό σταφυλής»  και τις καλεί να πραγματοποιήσουν απροειδοποίητους ελέγχους.

Η εγκύκλιος προβλέπει,  την υποχρεωτική αναγραφή, στα τιμολόγια και στα δελτία παραλαβής – που εκδίδονται για την εισκόμιση των σταφυλιών των αμπελουργών στα οινοποιεία – του ΑΦΜ, της ποικιλίας, αλλά κυρίως του κωδικού αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος) που έχει λάβει ο αμπελουργός από το Αμπελουργικό Μητρώο.

Έλεγχοι σε οινοποιητικές επιχειρήσεις- τρύγος 2013

Παράλληλα με την εγκύκλιο του (3742/97884/7.8.2013) το τμήμα Οίνου καθορίζει αυστηρές διαδικασίες για την παραγωγή χυμού σταφυλής στην οποία μάλιστα προβλέπονται οι ίδιες υποχρεώσεις (ΑΦΜ, κωδικός αμπελοτεμαχίου, κλπ) αναγραφής στοιχείων στα παραστατικά διακίνησης.

 

 

ΜΑΙΟΣ 2013

Διευκρινίσεις για το καθεστώς απαγόρευσης νέων φυτεύσεων αμπελώνων (ΠΑΣΕΓΕΣ)

 

 

Απόφαση 2666/54022/30-4-2013 - Τροποποίηση της απόφασης µε αριθ. 784/12662/30-01-2013 ‘Κατανοµή ικαιωµάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεµατικό έτους 2013

Κατανεμήθηκαν κατά Περιφερειακή Ενότητα εκτάσεις για τις οποίες μπορεί να χορηγηθούν δικαιώματα φύτευσης δωρεάν από το Εθνικό Αποθεματικό, από τις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας. Με την απόφαση ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις των νέων αγροτών ηλικίας κάτω των 40 ετών. Τα χορηγούμενα δικαιώματα φύτευσης λήγουν την 31/07/2015 και εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν επιστρέφονται στο Εθνικό αποθεματικό.

 

ΙΑΝΟΥΑΡΟΣ 2013

 

ΚΥΑ 659/9588 ΦΕΚ 160Β/30.1.2013. Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, 555/2008 και 436/2009 της Επιτροπής, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ταξινόμησης των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, της χορήγησης των νέων δικαιωμάτων φύτευσης σε εκτάσεις που προορίζονται για πειραματικούς σκοπούς και την καταχώρισή τους στο αμπελουργικό Μητρώο,

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος  για ένταξη νέων δικαιούχων στο  πρόγραμμα «Προώθηση Οίνων σε αγορές τρίτων χωρών»

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΦΕΚ 3384/Β/18-12-2012 - απόφαση ΑΧΣ 135/2012 «Αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 66 “Ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες από σταφίδες, χαρούπια ή γάλα” του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β/31-12-1987) όπως ισχύει», με την οποία τροποποιείται το σχετικό άρθρο του ΚΤΠ όσον αφορά το πετιμέζι (ή σταφυλόμελι)

Δημοσίευση της απόφασης ΑΧΣ 135/2012 για το πετιμέζι

Στο ΦΕΚ 3384/Β/18-12-2012 δημοσιεύτηκε η απόφαση ΑΧΣ 135/2012 «Αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 66 “Ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες από σταφίδες, χαρούπια ή γάλα” του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β/31-12-1987) όπως ισχύει», με την οποία τροποποιείται το σχετικό άρθρο του ΚΤΠ όσον αφορά το πετιμέζι (ή σταφυλόμελι).
Οι τροποποιήσεις στις ισχύουσες προδιαγραφές της εν λόγω γλυκαντικής ύλης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, είναι οι εξής:

1.                               Η ένδειξη του διαθλασίμετρου στους 20 βαθμούς C, κατά την εξέταση του τελικού προϊόντος, δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 65%,

2.                               Ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος του δεν πρέπει να είναι ανώτερος από 1% vol.,

3.                               Αποσύρεται η διάταξη για την απαγόρευση παρουσίας θειώδους οξέος στο εν λόγω προϊόν, και συνεπώς επιτρέπεται, πλέον, η παρουσία θειωδών στο πετιμέζι, σε μέγιστο συνολικό ποσοστό 40 mg/kg (εκφραζόμενο σε διοξείδιο του θείου), σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για τα πρόσθετα τροφίμων [ΚΑΝ(ΕΚ) 1333/2008, παράρτημα ΙΙ, μέρος Ε, κατηγορία 11.2: άλλα σάκχαρα και σιρόπια].

Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι το πετιμέζι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, με οποιονδήποτε τρόπο, στον οινικό τομέα

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Υποχρεωτικά στα σημεία εστίασης η αναγραφή της προέλευσης οίνων στους τιμοκαταλόγους

 

Οινολογικά Εργαστήρια (αναμένεται επανάληψη στο ορθό, μετά τις προτάσεις που κάναμε για διόρθωση)

Εγκύκλιος 4619/99242/25.09.12 Εφαρμογή του Νόμου 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 16 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α’ 14). "Στο Υπόδειγμα ΙΙΙ της εγκυκλίου στα δικαιολογητικά στο σημέιο 3 απαιτείται πτυχίο οινολόγου, σύμφωνα με την παρ.10 του αρθ.9 του ν.δ. 243/1969 (ΦΕΚ Α'144) όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 4 του ν. 1697/1987 (ΦΕΚ Α'57)."

ΦΕΚ144Α'/25.07.1969 Ν.Δ.243  Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής

ΦΕΚ217Α'/15.10.1970 Β.Δ.641 Περί ίδρυσης και λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων

ΦΕΚ230Α'/31.08.1976 Ν.427 Χορήγηση άδειας οινολογικού εργαστηρίου (άρθρο 7)

ΦΕΚ119Α'/08.09.1983 Π.Δ.332  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από Υπ. Γεωργίας στους Νομάρχες

ΦΕΚ57Α'/28.04.1987  Ν.1697  Ορισμός Οινολόγων (άρθρο 4)

ΦΕΚ32Α'/02.03.2011  Ν.3919  Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας

Κατεβάστε όλα τα σχετικά κείμενα από τη σελίδα των επαγγελματικών δικαιωμάτων

 

 

 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

ΥΑ 4716/101137/01.10.2012 Αύξηση του φυσικού κατ΄ όγκο αλκοολικού τίτλου των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση, του νέου οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης και του οίνου για την αμπελοοινική περίοδο 2012-2013.

 

Εγκύκλιος Υπ.Α.Α.Τ. για ποικιλιακούς οίνους 2012

 http://www.minagric.gr/index.php/el/updates/721-poikiliakosoinos.html

 

 

Έλεγχοι Οινοποιητικών Επιχειρήσεων-Επιλεξιμότητα α' ύλης - Τρύγος 2012

            Διαβάστε το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπ. Α.Α.Τ.

 

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-2012

Εθνικό Αποθεματικό Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Χώρας

Συνοδευτικά έγγραφα

 • Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊότων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα (ΦΕΚ1372/8.9.2004)
 • Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 285870/Ο/1.9.2001 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ1372/Β/9.9.2004) περί  αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊότων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα(ΦΕΚ1571/14.11.2005)

Ενδείξεις

 • Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων..........Τροποποίηση της 213850/1572/11.2.1972 Υπουργική απ'οφασης "περί οίνων Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας"..............(ΦΕΚ179/19.2.2002)
 • Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους (ΦΕΚ818/15.6.2005)
 • Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 326182/6268/1988 κοινής υπουργικής απόφασης περί γενικών κανόνων χρήσης των ενδείξεων "RESERVE"(επιλεγμένος) και "GRANDE RESERVE" (ειδικά επιλεγμένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονομασίας προέλαευσης(ΦΕΚ875/28.6.2005)
 • Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης "όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης ή ομάδας αμπελουργικών εκμετάλλευσεων" στις ετικέτες των Ελληνικών οίνων(ΦΕΚ420/20.4.1999)
 • ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜOΣ
 1. Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του ειδικού μέτρου στήριξης "χρησιμοποίηση γλεύκους σταφυλιών για την αύξηση του φυσικού κατ'όγκο αλκοολικού τίτλου ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων (ΦΕΚ2001/26.09.2008)
 2. Αύξηση του φυσικού κατ΄ όγκο αλκοολικού τίτλου των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση, του νέου οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης και του οίνου για την αμπελοοινική περίοδο 2008-2009.ΑΠΟΦΑΣΗ

11/10/2010 Απόφαση ΥπΑΑΤ για τον Εμπλουτισμό 2010-2011

 

 Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων (14/6/2010)

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α') "Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής", τα οινοποιεία επιβάλλεται να παραλαμβάνουν τα σταφύλια από τους παραγωγούς χρησιμοποιώντας νέο έντυπο του ΚΒΣ, το οποίο αποκαλείται εφεξής Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων. Το ΥΠΟιΟ έχει εκδόσει την ΠΟΛ. 1091/14.06.2010 που διευκρινίζει ακριβώς τον ορθό τρόπο παραλαβής των αγροτικών προϊόντων καθώς και οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του νέου εντύπου.

 

Η Ελληνική Νομοθεσία παρέχεται πλέον δωρεάν σε pdf από το Εθνικό Τυπογραφείο www.et.gr

 

5/10/2010

Νόμος 3874/6.9.2010 που αφορά το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

 

Αξιολόγηση & Ταξινόμηση Ποικιλιών Αμπέλου στην Ελληνική επικράτεια (2010) - Επιτρεπόμενες/Συνιστώμενες ανά νομό

Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Αριθμ. 247770 - ΦΕΚ 381 - 6/4/2010

Τροποποίηση της με αριθ. 243618/10−01−2006 Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης ποικιλιών αμπέλου και διαδικασία ταξινόμησης αυτών στην Ελληνική επικράτεια».

 

 Υπουργική Απόφαση  247771 Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου 2010 - 4-3-2010

 

3/3/2010 Απόφαση 247770 για Τροποποίηση με αριθ. 243618/10-01-2006 της Υπουργικής  Απόφασης  για τον ορισμό κριτηρίων αξιολόγησης ποικιλιών αμπέλου και διαδικασία ταξινόμησης αυτών στην Ελληνική επικράτεια- Μάρτιος 2010

 

Νέα Νομοθεσία - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 1209/19.Ιουνίου 2009 που αφορά σε συμπληρωματικά μέτρα για την εκτέλεση των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Ε.Ε. που αφορά «Προώθηση οίνων σε  αγορές τρίτων χωρών».

------------------------

Δικαιώματα αποθεματικού - 23-04-2009

 

Διευκρινιστική εγκύκλιος Προγράμματος-2 - 14-4-2009 -

 

Τροποποίηση της αριθμ. 286858/09-04-09 Υπουργικής απόφασης  "Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό"

 

KΥΑ 286839, 3-4-2009: Δυναμικό παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

 

Από το Υπ. Αγρ. αναπτ. & Τροφ. εκδόθηκε η αριθ. 297468/15-06-2009 Υπουργική Απόφαση που αφορά  στη «2η Τροποποίηση της αριθ. 278283/26-02-2009 Υπουργικής Απόφασης ‘’Κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων για την περίοδο 2008/2009’’». 

Στον πίνακα της απόφασης περιλαμβάνονται τα συνολικά κονδύλια του προγράμματος, δηλαδή το άθροισμα :

α) των  κονδυλίων που οι Ν.Α. μας γνωστοποίησαν ότι περιλαμβά-νονται στις καταστάσεις  που στάλθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για πληρωμή για το κανονικό πρόγραμμα και

β) των κονδυλίων που κατανέμονται για το συμπληρωματικό πρόγραμ-μα αναδιάρθρωσης.

 

 

KAN 73-2009 Kαθεστώς άμεσης στήριξης»

ΦΕΚ 2479 Απόφαση ενιαίας ενίσχυσης 18-12-09

 

Νέα ιστοσελίδα του Τμήματος Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών της Δ/νσης Μεταποίησης Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Η σελίδα περιέχει κείμενα εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας του κλάδου

Θα βρείτε επίσης τον τελευταίο κανονισμό που ψηφίστηκε

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2009, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα. http://wwww.minagric.gr/greek/3.6.OINOY.html

 

Α. Κοινοτική  Νομοθεσία

 

Κανονισμοί

 

Καν.(ΕΚ) 203/2012 της Επιτροπής 8ης Μαρτίου 2012

 

Καν. (ΕΚ) 314/2012  της Επιτροπής 12ης Απριλίου 2012

 

Καν. (ΕΚ) 606/2009 οινολογικές πρακτικές

 

Καν.(ΕΚ) 607/2009 ετικετάρισμα

 

Καν. (ΕΚ) 702/2009 τροπ. 555-09

 

Καν. (ΕΚ) 491/2009 του Συμβουλίου της 25ης Μαϊου 2009

 

Καν. (EK) 436/2009 της επιτροπής της 26ης Μαΐου 2009

 

Νέα ΚΟΑ Καν. (ΕΚ) 479/2008

 

Εφαρμοστική ΚΟΑ Καν. (ΕΚ) 555/08

 

Οινολογικές Πρακτικές Καν. (ΕΚ) 423/08

 

Αρωματισμένοι Οίνοι Καν. (ΕΚ) 1601/91

 

Συνοδευτικά Έγγραφα Καν. (ΕΚ) 884/01

 

Ετικετάρισμα Καν. (ΕΚ) 753/02

 

Καν. (ΕΚ) 1282/01

 

Γεωγραφικές Ενδείξεις Καν. (ΕΚ) 1607/00

 

Μέθοδοι Ανάλυσης Καν. (ΕΚ) 2676/90

 

 

 

Οδηγίες

 

Οδηγία 45/2007 Προσυσκευασία

 

Οδηγία 13/2000 Επισήμανση Παρουσίαση Τροφίμων

 

 

Β. Εθνική Νομοθεσία

 

 

 

 

Οίνοι  ΠΟΠ (πρώην ΟΠΑΠ - ΟΠΕ)

 

Οίνοι ΠΟΠ-Τεχνικοί Φάκελοι

 

Απόφαση κατάταξης οίνων ΟΠΑΠ- ΟΠΕ

 

 

 

Οίνοι ΠΓΕ (πρώην Τοπικοί Οίνοι)

 

Ορισμός τοπικού οίνου  (ΦΕΚ 1985/08.11.1999)

 

Τροποποίηση ορισμού τοπικού οίνου  (ΦΕΚ 1723/29.08.2007)

 

Οίνοι ΠΓΕ-Τεχνικοί Φάκελοι

 

 

 

Συνοδευτικά έγγραφα

 

ΦΕΚ  1372/8.9.2004

 

ΦΕΚ  1571/14.11.2005

 

 

 

Ενδείξεις

 

Ενδείξεις Παραδοσιακές (ΦΕΚ 179/19.02.2002)

 

Ενδείξεις Παλαίωσης (ΦΕΚ 818/15.06.2005)

 

Ενδείξεις Reserve Grand Reserve (ΦΕΚ 875/28.06.2005)

 

Ένδειξη Πύργος (ΦΕΚ 420/20.04.1999)

 


 


 

Παρακολούθηση αγοράς του
Αμπελοοινικού τομέα

 

Απόφαση από Καν. (ΕΚ)1282

·         ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ
 

§         ΚΥΑ 331058 (ΦΕΚ 2001/26.09.2008)

§         Απόφαση 2008-2009

 

 


 

Εθνικό πρόγραμμα στήριξης

ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΙΝΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

§         Εγκύκλιος 2009

·         Υποδείγματα

§         Εγκύκλιος 2012

§         ΚΥΑ Προώθησης

·         Απόφαση τροποποίησης της ΚΥΑ Προώθησης 

§         ΥΑ Προώθησης

·         Απόφαση τροποποίησης της ΥΑ Προώθησης

§         ΥΑ Έγκρισης

·         Έγκριση Ομάδων

·         Έγκριση Μεμονωμένων

·         Έγκριση  προγράμματος «ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ»

·         Έγκριση  προγράμματος «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΕ Α.Ε)»

 

§         Συνοπτική Παρουσίαση Μέτρου (Φεβρουάριος 2011)

§         Συνοπτική Παρουσίαση Μέτρου (Ιανουάριος 2010)

 


 

 

Γ.  Αλκοολούχα Ποτά

 

 

 

Αποφάσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φυτικής Παραγωγής 2009 & 2008)

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων

ΚΥΑ 266350/10.02.2009 "Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων(.doc)

·         Εγκύκλιος Τροποποίησης Προγράμματος (.doc)

Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθμ. 266350/10-02-2009 Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ‘’Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα’’» (zip)
 

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αρ. 266350/10-02-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα."

·         ΦΕΚ 669 Β (.pdf)

 

Εγκύκλιος 266287, 16/01/2009 για Δηλώσεις Συγκομιδής περιόδου 2008 - 2009

 

Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 297060/25.5.2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε τοπικής σημασίας αγροτικά προϊόντα Φυτικής Παραγωγής στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους (ΦΕΚ 549/31-3-08)

 

Παραδοσιακές ενδείξεις

Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν στον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους. Ημερομηνία ΦΕΚ 15_06_2005

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

 

Νομοθεσία Τοπικών Οίνων, ΦΕΚ 362, 5-3-08

1 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 407350/ 16.10.1995 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Τοπικός Οίνος Πέλλας, ως περιγραφικού στοιχείου οίνων».

2 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 372560/5.7.2000 απόφασης Υπουργού Γεωργίας «περί καθορισμού προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης, Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος».

3 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 387430/11.9.2000 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Λακωνικός τοπικός οίνος», ως περιγραφικού στοιχείου οίνου.

4 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 340586/1.9.1989 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Λασιθιώτικος τοπικός οίνος», ως περιγραφικού στοιχείου οίνου.

5 Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Κω.

Τοπικοί Οίνοι, ΦΕΚ 363_5-3-2008, Αρ. Φύλλου 363 5 Μαρτίου 2008

1 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 330583/7.8.1996 απόφασης Υπουργού Γεωργίας «Καθορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Τοπικός Οίνος Κλημέντι», ως περιγραφικού στοιχείου οίνων.

2 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 378508/3.9.1990 απόφασης Υπ. Γεωργίας: «Καθορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Τοπικού Οίνου Δωδεκανήσου», ως περιγραφικού στοιχείου οίνου.

3 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 235258/6.2.2002 απόφασης Υπουργού Γεωργίας περί «καθορισμού προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Τοπικός Οίνος Δράμας», ως περιγραφικού στοιχείου οίνων.

4 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 235253/6.2.2002 απόφασης Υπουργού Γεωργίας περί «καθορισμού προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Τοπικός Οίνος Αδριανής», ως περιγραφικού στοιχείου οίνων.

Τοπικοί Οίνοι, ΦΕΚ 391_07_03_2008 , Αρ. Φύλλου 391 7 Μαρτίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 235252/6.2.2002 απόφασης του Υπ. Γεωργίας: «Καθορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Τοπικός Οίνος Αγοράς», ως περιγραφικού στοιχείου οίνων.

2 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 340587/1.9.1989 απόφασης του Υπ. Γεωργίας «Καθορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Ηρακλειώτικος τοπικός οίνος», ως περιγραφικό στοιχείο οίνων.

3 Τροποποίηση και κωδικοποίηση των υπ’ αριθμ. 387425/11.9.2000 και 359489/25.10.1996 υπ. αποφάσεων «Καθορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Τοπικός οίνος Επανομής», ως περιγραφικού στοιχείου οίνου.

4 Τροποποίηση υπουργικής απόφασης αναγνώρισης Τοπικού Οίνου Ηλείας.

5 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 372558/5.7.2000 υπ. απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Κορινθιακός Τοπικός Οίνος», ως περιγραφικού στοιχείου οίνου.

6 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 235298/14.2.2002 απόφασης Υπουργού Γεωργίας «περί καθορισμού προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος».

7 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 316843/29.11.2004 απόφασης Υπουργού Γεωργίας περί «καθορισμού προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Ισμαρικός Τοπικός Οίνος», ως περιγραφικού στοιχείου οίνων.

Άλλες αποφάσεις

Άλλες αποφάσεις

Τροποποίηση Νομοθεσίας που αφορά στην ένδειξη Κάβα.

Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου, Αθήνα, 16/11/2007, Αριθμ. Πρωτ.:336045.

Πηγή ΕΝΟΑΒΕ (www.wineroads.gr)

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

Το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε μεταξύ άλλων και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών. Τα κείμενα έχουν αποσταλεί στο Συμβούλιο Επικρατείας προς έλεγχο πριν τη δημοσίευση τους σε ΦΕΚ.

Η ΠΑΝΕΠΟ θα ήθελε να ευχαριστήσει τον καθ. κ. Γρηγοράκη Χρήστο για την στήριξη των θέσεων των Οινολόγων και την προσπάθεια που κατέβαλε στις αρμόδιες επιτροπές.

http://www.esos.gr/81/trirovathmia/epaggelmatika-diakiom-19-5-2008.htm

 

To νομοσχέδιο για τα μεπαπτυχιακά

Για να δείτε τo νομοσχέδιο για τα μεπαπτυχιακά που ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 1086/11 Ιουνίου 2008, όπου σύμφωνα με την αριθμ: 300443 Υπουργική Απόφαση, δημοσιεύονται οι αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορούν στην:

-                      Αναγνώριση Τοπικού  Οίνου Κοζάνης

-                      Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Καρδίτσας 

-                      Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Κυκλάδων

-                      Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Αργολίδας

-                      Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Μαγνησίας

-                      Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Πιερίας


 

Έγκριση αμοιβής οινολογικών εργασιών περιόδου 2007−2008

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 580, 4 Απριλίου 2008 Αριθμ. οικ. 278487 (8) Έγκριση αμοιβής οινολογικών εργασιών περιόδου 2007−2008.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98).

β) Του άρθρου 5 παρ. 3 του β.δ/τος 641/1970 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας των οινολογικών εργαστηρίων».

γ) Του π.δ/τος 105 81/2002 «Συγχώνευση Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α 57)».

2. Το από 30.6.2007 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων.

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β΄/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τιμές των διαφόρων οινολογικών εργασιών για την οινοποιητική περίοδο 2007 − 2008 ως ακολούθως:

- για τις αναλύσεις γλεύκους καθώς και του οίνου που παράγεται από το γλεύκος αυτό και για κάθε εξέταση, πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (5,60 €) ανά εκατόλιτρο και με ελάχιστη τιμή ανά δείγμα τα σαράντα ευρώ (40 €). Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία των απαραίτητων αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται κατά την ανάλυση καθώς και των οινολογικών ουσιών που χορηγούνται στον ενδιαφερόμενο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ                                                                  ΑΛΕΞ. ΚΟΝΤΟΣ


 

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε στο τεύχος L39 (13.2.2008, σελ. 16-54) της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. ο κανονισμός 110/2008 για την περιγραφή, παρουσίαση, και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, καθώς και για την προστασία των γεωγραφικών τους ενδείξεων. Ο νέος κανονισμός αντικαθιστά τον παλαιότερο 1576/89 με το ίδιο αντικείμενο.

Ο 110/2008 αφορά όλα τα αλκοολούχα ποτά που διατίθενται στην εσωτερική αγορά, είτε παράγονται στην κοινότητα είτε σε τρίτες χώρες. Επίσης, αφορά και τα ποτά που παράγονται στην κοινότητα για εξαγωγή.

Ενώ ο κανονισμός είναι τυπικά αμέσου εφαρμογής, θα θεσπιστούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες της απόφασης 1999/468 του Συμβουλίου, μεταβατικά μέτρα για το πέρασμα από τον 1576/89 στον 110/2008. Τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2011, ενώ μετά την ημερομηνία αυτή ο κανονισμός θα ισχύει πλήρως. Με την ίδια διαδικασία (της απόφασης 1999/468) θα θεσπιστούν και τα οριστικά μέτρα για την εφαρμογή του νέου κανονισμού.

Πηγή ΕΟΜΜΕΧ


 

 

 

 

Αποφάσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

2007

 

 

 

 

 

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

 

 

 

Το Ελληνικό Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε κατά το 2006 τις εξής αποφάσεις:

 

 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 319156/30-09-2005 απόφασης περί κατανομής για την περίοδο 2005/2006 των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων (28/02/2006)
 • Απόφαση με θέμα ¨Εκρίζωση και επαναφύτευση αμπελώνων με ποικιλίες Σουλτανίνα και Κορινθιακή για την καταπολέμηση της φυλλοξήρας στην Ελλάδα και δικαιολογητικά πληρωμής.¨ (ΦΕΚ 156/Β/10.2.2006)
 • Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης ποικιλιών αμπέλου και διαδικασία ταξινόμησης αυτών στην Ελληνική επικράτεια. (10-01-2006)

 

Τα πλήρη κείμενα των αποφάσεων είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου

http://www.minagric.gr/Greek/6.5.F2006.shtml

 

 

Αρωματισμένοι Οίνοι

 

 

 

 • Καν. (ΕΚ) αριθ. 1601/91  για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπεολοινικών προϊόντων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Amount of short articles:

Amount of articles links:

You can order sections with dragging on list bellow:

 • dynamic pages
Αποθήκευση
Ακύρωση
Reset

Συγκρότηση σε σώμα το νέο ΔΣ

Νέο ΔΣ της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο   2018-2020 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβουλίο της Πανελλήνιας Ενωσης Πτυχιώχων Οινολόγων που προέκυψε αο τις εκλογές που διιεξήχθησαν τον Μάρτιο. Διαβάστε  το σχετικό Δελτίο Τύπου  με

Δευτέρα, 23 Απρίλιος 2018

Ιστοσελίδες με Θέσεις Εργασίας στο

USA www.winejobs.com http://www.winebusiness.com/classifieds/winejobs/ http://wineserver.ucdavis.edu/venjobs/index.php http://wine.wsu.edu/education/employment/ http://www.napawinejobs.com/ http://twitter.com/GetWineJobs http://www.getwinejobs.net/ http://bevforce.com/wine-jobs.php http://winejobs.org/ http://www.jobsforwine.com/ http://www.wineandspiritsjobs.com/jobseeker/job_listings.aspx http://winejob.com/ http://www.ewine.com/cl4221f13d/index.php http://www.winespectator.com/display/show/id/jobopenings http://www.california-wine-trails.com/?tag=wine-jobs http://www.winedegree.com/ http://www.locatewinejobs.com/ http://www.crazyaboutwine.com/jobs/ http://www.wineprorecruiters.com/   Canada http://www.canadawinejobs.ca/default.asp    UK http://www.ukwinejobs.com/ http://www.jobijoba.co.uk/wine-jobs http://www.provenancerecruitment.com/page3.htm http://www.harpers.co.uk/jobs/ http://www.careerjet.co.uk/wine-jobs.html   Australia & New Zealand http://www.jobmonkey.com/winejobs/ http://www.wineindustryjobs.com.au/ http://www.winediva.com.au/wine-jobs/ http://www.workingabroadmagazine.com/jobs-abroad/new-zealand-jobs/ http://www.winejobsonline.com/   France http://www.vitijob.com/ (και άλλες χώρες) http://www.bestsampleresume.com/find-france-wine-jobs.html http://www.vinea-recrutement.com/ http://www.agrojob.com/emploi/vins-et-alcools.asp http://jd.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp http://www.pole-emploi.fr/accueil/   Italy http://www.bloglavoro.com http://www.jobrapido.it/?q=vendemmia http://www.mrlavoro.com/lavoro/vendemmia/_/ http://www.n-jobs.it/lavoro-vendemmia.html   Γερμανία - Ελβετία http://www.winzer-service.de/ http://www.weinbau.ch/stellenmarkt   Νότια Αφρι

Τετάρτη, 24 Δεκέμβριος 2014

Image - Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας

Θεση εργασίας στον εμπορικό τομέα (Αθήνα ) Θέση εργασίας στον τομέα  πωλήσεων   (κάβα Ανθίδης  )  στο Μαρούσι.  Η περιγραφή της εργασίας έχει ως εξής:  Πωλητής/τρια λιανικής στην κάβα Ανθίδης, κατάστημα Αμαρουσίου, Κ

Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2010