Warning: Creating default object from empty value in /home/panepo/public_html/portal/plugins/system/J2top.php on line 78
Ποικιλίες
Συγκρότηση σε σώμα το νέο ΔΣ 2018-2020 » Νέο ΔΣ της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο   2018-2020 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβουλίο της Πανελλήνιας Ενωσης Πτυχιώχων Οινολόγων που προέκυψε α... Δ.Τ. Συναντηση του ΔΣ της ΠΑΝΕΠΟ με το αναπλ. Υπου... » Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. συναντά τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 δείτε το ΔΤ εδώ ΔΤ για VINITECH 2016 »  Δελτίο τύπου :Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. στην Vinitech-Sifel 2016             Η έκθεση αγροτικού και βι... ΔΤ Σεμιναριο 25-6-2016 »    Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σάββατο  25 Ιουνίου 2015 , το εκπαιδευτικό επιμορφωτικό σεμινάριο της ΠΑΝΕΠΟ με θέμα ‘Ορ... Εκλογες ΔΣ 2016-2018 » Αποτελέσματα εκλογών για Δ.Σ ΠΑΝΕΠΟ   (2016-2018) Το βράδυ της Κυριακής 6 Μαρτίου 2016 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εκλογή του ... ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ »   «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΟΙΝΟΦΙΛΟΥ ΣΤΗ Ν. ΕΛΛΑΔΑ»   ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.   Η... Ιστοσελίδες με Θέσεις Εργασίας στο Εξωτερικό » USA www.winejobs.com http://www.winebusiness.com/classifieds/winejobs/ http://wineserver.ucdavis.edu/venjobs/index.php http://wine.wsu.edu/edu... Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2014-2016 » Μάρτιος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕκλογΗ ΝΕου ΔιοικητικοΥ ΣυμβουλιοΥ 2014-2016  Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογ... Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2012-2014 » Μάρτιος 2012   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΕκλογΗ ΝΕου ΔιοικητικοΥ ΣυμβουλιοΥ 2012-2014    Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα ... Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2010-2012 » Μάρτιος 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕκλογΗ ΝΕου ΔιοικητικοΥ ΣυμβουλιοΥ 2010-2012  Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών του Μ...
PDF Εκτύπωση E-mail
Ποικιλίες

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΟΣΟΕ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ ΣΤΙΣ 7 & 8 MAPTIOΥ 2002 ΜΕ ΘΕΜΑ:

 

Ο ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πρώτη και σημαντική διαπίστωση του συνεδρίου είναι ότι το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης στην Ελλάδα άρχισε να εφαρμόζεται τυπικά το 2001, αντίθετα στα άλλα Κράτη Μέλη της Ε-Ε. εφαρμόζεται ουσιαστικά εδώ και δύο χρόνια.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την διάρκεια του συνεδρίου μια σειρά ελλείψεων, καθυστε­ρήσεων και παραλείψεων, καθιστούν αμφίβολη την υλοποίηση του προγράμματος καιγι' αυτή την χρονιά.

 

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστήριξε ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος από την Ελλάδα δεν οφείλεται σε ρυθμίσεις του κοι­νοτικού κανονισμού, αλλά στην αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων από τις αρμόδιεςυπηρεσίες της Ελλάδος.

Επί πλέον σε συγκεκριμένες ερωτήσεις ο εκπρόσωπος της επιτροπής διευκρίνισε τα εξής

α) Η κοινοτική νομοθεσία δεν επιβάλλει να φυτεύονται σε μία ζώνη οίνων ονομασίας προέλευσης μόνο οι ποικιλίες αμπέλου από τις οποίες παράγεται ο εν λόγω οίνος.

β) Κρίνει ότι το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν επιλυθεί το οξύ πρόβλημα των εγγυητικών επιστολών, συνθήκη απαραίτητη για την απορρόφηση των πιστώσεων

γ) Η έλλειψη αμπελουργικού μητρώου που αποτελεί βασικό εργαλείο δυσχεραίνει την υλοποίηση του προγράμματος αναδιάρθρωσης, την αναδιάρθρωση ζωνών ΟΠΑΠ κλπ.

 

Οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων της ΚΕΟΣΟΕ και του ΣΕΟ, τόνισαν την αναγκαιότητα της άμεσης παρέμβασης του υπουργού Γεωργίας για να αρθούν τα υφιστάμενα εμπόδια ώστε να προχωρήσει η εφαρμογή του προγράμματος (αντιμετώπιση του θέματος των εγγυητικών επιστολών, έκδοση υπουργικής απόφασης καθορισμού των δικαιολογητικών χορήγησης των κοινοτικών ενισχύσεων, τροποποίηση της υφιστάμενης υπουργικής απόφασης για τις αναδιαρθρώσεις κλπ.).

 

Αναδείχθηκε σε όλη του την έκταση το τεράστιο πρόβλημα του πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου που επισημάνθηκε ιδιαίτερα από τον παρόντα στο συνέδριο υπουργό Γεωργίας κ. Γ. Δρύ, τους προέδρους των επαγγελματικών οργα­νώσεων ΚΕΟΣΟΕ και ΣΕΟ, τους ειδικούς ομιλητές και από εκπροσώπους  παραγωγικών φορέων.

 

Ειδικότερα επισημάνθηκε:

η έλλειψη πιστοποιημένων μητρικών φυτειών υποκειμένων Και εμβολιοληψίας (κρατικών ή ιδιωτικών).

η ανάγκη για συνεχή φυτοϋγειονομικό έλεγχο του πολλαπλασιαστικού υλικού, λόγω της εμφάνισης και νέων ασθενειών στον ελληνικό αμπελώνα.

η ανάγκη εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος ταυτοποίησης με αμπελογραφικές και μοριακές μεθόδους σε καλλιεργούμενες στην Ελλάδα, ελληνικές και ξένες ποικιλίες αμπέλου.

η μελέτη της πολυκλωνικότητας των κυριότερων ελληνικών ποικιλιών αμπέλου και η καθιέρωση πρωτοκόλλου κλωνικής επιλογής.

η τήρηση κανόνων δεοντολογίας σε επιστημονικό και παραγωγικό επίπεδο.

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις, προκειμένου οι αναδιαρθρώσεις που θα γίνουν την περίοδο 2000 - 2006, να αναβαθμίσουν ποιοτικά τον ελληνικό αμπελώνα, επιβάλλουν να επιληφθούν άμεσα του θέματος, όλοι ο αρμόδιοι φορείς (κρατικές υπηρεσίες, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματικοί φορείς).

 

Όσον αφορά στον πoικιλιακό προσανατολισμό διαπιστώθηκε:

α)       μία σαφής  προτίμηση από  την πλειονότητα των εισηγητών και των συνέδρων, για τις γνωστές εκλεκτές γηγενείς ποικιλίες.

β)        ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εντοπισμό και αξιοποίηση γηγενών ποικιλιών που καλ­λιεργούνται σε μικρή έκταση και διατρέχουν τον κίνδυνο να                   εξαφανισθούν. Η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των ποικιλιών αυτών πρέπει να γίνει με περί­σκεψη.

γ)       μια σταθερή ζήτηση για φύτευση κοσμοπολίτικων ποικιλιών.

 

Ήδη υπάρχει ένας ικανός αριθμός τέτοιων ποικιλιών σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες έχουν προσαρμοσθεί καλά και δίνουν οίνους ποιότητας ή η συμβολή τους στην βελτίωση των οίνων από γηγενείς ποικιλίες είναι δεδομένη και απαραίτητη.

 

Αντίθετα η άκριτη εισαγωγή για πρώτη φορά ξενικών ποικιλιών πρέπει να αποθαρρύνεται.

 

Επί πλέον από εισηγήσεις και παρεμβάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι πρέπει να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις ζώνες παραγωγής οίνων ΟΠΑΠ ή ΟΠΕ όπως

 

 Επαναπροσδιορισμός ορίων ζώνης

 Ποικιλιακή σύνθεση

 Καλλιεργητικές και οινολογικές τεχνικές

 

Τέλος από πολλούς ομιλητές επισημάνθηκε ότι εφαρμόζονται ακατάλληλες, άσκοπες ή παράλογες καλλιεργητικές τεχνικές.

Οι καλλιεργητικές τεχνικές πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπ' όψιν κατά την αξιολόγηση του ποιοτικού δυναμικού των ποικιλιών γηγενών ή ξενικών.

 

Οι ομιλητές κατ' ευρεία περιοχή αξιολόγησαν και παρουσίασαν το ποιοτικό δυναμικό των παραδοσιακών ποικιλιών καθώς και νέων ποικιλιών (γηγενών και ξενικών) που καλλιεργούνται για παραγωγικούς σκοπούς ή δοκιμαστικά.

 

Η αξιολόγηση αυτή αναφερόταν τόσο στον πρωτογενή τομέα (αμπελουργικό όσο και στον δευτερογενή (οινολογικό).

Ειδικότερα κατά περιοχή προτάθηκαν τα αναγραφόμενα στο συνημμένο παράρτημα.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Από τους ομιλητές του Συνεδρίου προτάθηκαν, πέραν των βασικών ποικιλιών που καλλιεργούνται κατά περιοχή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή παραδοσιακά, να ληφθούν υπ' όψιν κατά την αναδιάρθρωση επί πλέον οι ακόλουθες προτάσεις που αποτυπώνονται ανά αμπελουργικό διαμέρισμα και νομό ως εξής

 

ΠOIΚIΛlAKOΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ

 Θράκη - Μακεδονία και ΟΠΑΠ Ραψάνης

- Οι φορείς της περιοχής εφαρμόζουν ένα ορισμένο σύστημα για τον προσδιορισμό της κατάλληλης ποικιλίας σε συνδυασμό με τις κατάλληλες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

- Προτείνεται σε ορισμένες από τις ζώνες ΟΠΑΠ όπου δεσπόζουσα ποικιλία είναι το ΞΥΝΟΜΑΥΡΟ να περιληφθούν ως συμπληρωματικές το MERLOT - SYRAH.

- Επισημαίνεται ιδιαίτερα η αμπελοοινική επιτυχία στον βόρειο Ελλαδικό χώρο των Αιγαιοπελαγίτικων ποικιλιών αμπέλου ΛΗΜΝΙΟ, ΑΘΗΡΙ, ΑΣΥΡΤΙΚΟ.

Προτείνεται όπως Αιγαιοπελαγίτικες ποικιλίες εγκαθίστανται σε παραθαλάσσιες περιοχές των ευρύτερων περιοχών Θράκης και Μακεδονίας.

Κατά την αναδιάρθρωση προτείνεται να συμμετέχουν οι εξής ποικιλίες: ΛΗΜΝΙΟ, ΜΟΣΧΟΜΑΥΡΟ, SYRAH, MERLOT, ΑΘΗΡΙ, ΑΣΥΡΤΙΚΟ, SAUVIGNON BLANC και CHARDONNAY, με ιδιαίτερη επισήμανση στην καλλιεργητική τους συμπεριφορά ώστε να δίνουν οίνους με καλούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες. Επίσης προτάθηκε η ποικιλία CABERNET SAUVIGNON σε ελεγχόμενες εκτάσεις.

Ήπειρος - Θεσσαλία

Ζώνη Ζίτσας

Ως συμπληρωματικές της ΝΤΕΜΠΙΝΑΣ προτείνονται οι λευκές ποικιλίες ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ και CHARDONAY, ενώ από τις ερυθρές ποικιλίες προτείνονται το ΒΛΑΧΙΚΟ και ΜΠΕΚΑΡI.

Ζώνη Θεσσαλίας

Για τους ερυθρούς οίνους προτείνονται ως συμπληρωματικές οι ποικιλίες , ΛΗΜΝΙΟΝΑ, ΑΓIΩΡΓΗΤΙΚΟ, CABERNET, SAUVIGNON και MERLOT

Για τους λευκούς οίνους συμπληρωματικές του ΡΟΔΙΤΗ προτείνονται οι ποικιλίες ΑΣΥΡΤΙΚΟ και UGNI BLANC.

 

ΠΟIΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΙΙΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στην Πελoπόννησo υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ελληνικών ποικιλιών. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται εισαγωγή ξενικών ποικιλιών με επιτυχία αποτελέσματα

Ανά νομό προτείνονται τα εξής:

Νομός Κορινθίας 

Προτείνονται οι λευκές ποικιλίες ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ, ΛΑΓΟΡΘΙ, ΑΣΥΡΤΙΚΟ, SAUVIGNON BLANC και η ερυθρή ποικιλία CABERNET SAUVIGNON.

 Νομός Αρκαδίας

Προτείνεται η προώθηση των ερυθρών ποικιλιών: AΓIΩPΓlTIKO, MERLOT, CABERNET.

Από λευκές ποικιλίες προτείνονται το: ΛΑΓΟΡΘΙ, ΡΟΜΠΟΛΑ , CHARDAUΝΑΥ, SAUVIGNON BLANC.

 Νομός Αχαΐας

Προτείνονται οι λευκές ποικιλίες: ΛΑΓΟΡΘΙ, ΡΟΜΠΟΛΑ, ΑΣΥΡΤΙΚΟ, ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ, CHARDONNAY, SAUVIGNON BLANC, RIESLING.

Προτείνονται οι ερυθρές ποικιλίες: ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΟ, ΑΥΓΟΥΣTΙΑΤΗΣ, BOΛIΤΣΑ ,SYRAH, CABERNET, προσαρμοζόμενες στο πολυποίκιλο μικροκλίμα του νομού.

 Νομός Ηλείας

Προτείνονται οι ποικιλίες: ΑΣΥΡΤΙΚΟ, ΑΓΙΩΡΓΗTlΚΟ, ΑΥΓΟΥΣTΙΑΤΗΣ, ΡΟΜΠΟΛΑ και κατά περίπτωση SYRAH.

 Νομός Μεσσηνίας

Προτείνονται οι ποικιλίες: ΑΣΥΡΤΙΚΟ, ΑΓΙΩΡΓΗTΙΚΟ, ΑΥΓΟΥΣTΙΑΤΗΣ , ΡΟΜΠΟΛΑ και κατά περίπτωση SYRAH. Σε περιορισμένη έκταση ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ, ΛΑΓΟΡΘΙ, CHARDONNAY και SAUVΙGNON BLANC.

 Νομός Λακωνίας

Όσον αφορά στον νομό Λακωνίας συνιστάται η προώθηση των λευκών ποικιλιών ΚΥΔΩΝΙΤΣΑ, ΑΣΥΡΤΙΚΟ, ΑΘΗΡΙ.

Νομός Αργολίδας

Προτείνονται οι λευκές ποικιλίες ΡΟΚΑΝΙΑΡΗΣ, ΣΚΛΑΒΑ και η ερυθρή ΑΓΙΩΡΓΗTΙΚΟ.

 

ΠOIKIΛΙAKOΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΙΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

Για τα νησιά του Ιονίου Πελάγους προτείνεται η αξιοποίηση των γηγενών ποικιλιών που αφθονούν στα νησιά και συγκεκριμένα:

 Νομός Κεφαλληνίας

Προτείνεται η επέκταση των ποικιλιών ΑΓΙΩΡΓΗΤIΚΟ και ΜΑYΡΟΔΑΦΝΗ για ξηρούς οίνους.

 Νομός Ζακύνθου

Προτείνεται η επέκταση των ποικιλιών AYΓΌYΣTIATH, ΜΟΣΧΑΡΔΙΝΙΑ ,ΜΥΓΔΑΛΙ

Νομός Κέρκυρας

Προτείνεται η επέκταση της ποικιλίας ΡΟΔΙΤΗΣ.

 Νομός Λευκάδας

- Προτείνεται η επέκταση της ποικιλίας MERLOT

Από τις λευκές ποικιλίες προτείνονται: ΜΑΛΑΓΌΥΖΙΑ, ΛΑΓΟΡΘΙ, CΗARDONNAY και επέκταση της ποικιλίας ΒΑΡΔΕΑ.

 

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

Για τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας, περιοχές με κοινά χαρακτηριστικά αλλά και κοινά προβλήματα, οι απαιτήσεις είναι δύο:

1ο   Εισαγωγή ερυθρών ποικιλιών και συγκεκριμένα ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΟ, ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ, ΛΗΜΝΙΩΝΑ και από τις ξενικές CARIGNAN, CABERNE SAUVIGNON, GRENACHE ROUGE και σε ορισμένες περιοχές το SYRAH, MERLOT.

 2ο   Εισαγωγή και άλλων λευκών ποικιλιών για τον εμπλουτισμό του δυναμικού της περιοχής όπως:

Από τις γηγενείς ΑΣΥΡΤΙΚΟ, MAΛAΓΟΥZIA, ΑΘΗΡΙ και στα ορεινά ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ

Από τις ξενικές CHARDONNAY, SAUVIGNON BLANC, UGNI BLANC και με προϋποθέσεις SYLVANER και RΙESLING.

 

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

 Νομός Λήμνου

Προτείνονται οι λευκές ποικιλίες: ΑΘΗΡΙ, ΑΣΥΡΤΙΚΟ.

Προτείνονται οι ερυθρές ποικιλίες: ΜΑΝΔΗΛΑPΙΑ, ΞΥΝΟΜΑΥΡΟ, ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΟ.

 Νομός Σάμου

- Προτείνονται οι λευκές ποικιλίες: ΑΘΗΡΙ, ΑΣΥΡΤΙΚΟ

- Προτείνονται οι ερυθρές ποικιλίες: ΜΠΕΓΛΕΡΙ, ΜΑΝΔΗΛΑΡΙΑ, ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΟ.

Νομός Κυκλάδων 

-Προτείνεται αύξηση των λευκών ποικιλιών: ΑΘΗΡΙ, ΑΗΔΑΝΙ, ΠΛΥΤΟ, ΔΑΦNl, ΘΡΑΨΑθΗΡΙ, ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ , ΚΥΔΩΝΙΤΣΑ.

-Προτείνονται οι ερυθρές ποικιλίες: ΜΑΥΡΟΤΡΑΓΑΝΟ, ΒΟΥΔΟΜΑΤΟ, ΘΡΑΨΑ, ΑΓΙΩΡΓΗTΙΚΟ, ΑΥΓΟΥΣTΙΑΤΗΣ, ΛΗΜΝΙΩΝΑ.

 Νομός Δωδεκανήσου 

-Προτείνονται οι γηγενείς ποικιλίες: ΜΑΛΑΓΟΥΖIΑ, ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ, ΡΟΜΠΟΛΑ, ΑΓΙΩΡΓΗTΙΚΟ, ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ

- Προτείνονται οι ξεvικές ποικιλίες: MOURVEDRE, ΡΙΝΟΤ BLANC.

 

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

 Νομός Χανίων 

- Προτείνονται οι λευκές ποικιλίες: ABHPΙ, ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ, ΒΗΛΑΝΑ, UGNΙ BLANC

- Προτείνονται οι ερυθρές ποικιλίες: ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ, CARΙGNAN, GRENACHE ROUGE, SYRAH.

 Νομός Ρεθύμνου

Προτείνονται οι ποικιλίες: ΒΙΔΙΑΝΟ, ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ, CARΙGNAN, SYRAH, ΑΣΥΡΤΙΚΟ, CHARDONNAΥ

 Νομός Λασιθίου

Προτείνονται οι ποικιλίες: ΒΗΛΑΝΑ, ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ, ΚΟΤΣΙΦΑΛ1. ΑΣΥΡTΙΚΟ, CHARDONNAY, UGNI BLANC, CARΙGNAN και για υγρά εδάφη SYRAH.

 Νομός Ηρακλείου

- Προτείνονται οι ποικιλίες: ΔΑΦΝΙ, ΠΛΥΤΟ, ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ, ΒΙΔΙΑΝΟ, SAUVIGNON BLANC, SYRAH, CHARDONNAY και CARIGNAN.

- Αύξηση της ΜΑΝΔΗΛΑΡΙΑΣ ξανά στο 30%.

 Πρόσθεσε αυτή τη σελίδα στις αγαπημένες σου ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Amount of short articles:

Amount of articles links:

You can order sections with dragging on list bellow:

  • dynamic pages
Αποθήκευση
Ακύρωση
Reset

Συγκρότηση σε σώμα το νέο ΔΣ

Νέο ΔΣ της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο   2018-2020 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβουλίο της Πανελλήνιας Ενωσης Πτυχιώχων Οινολόγων που προέκυψε αο τις εκλογές που διιεξήχθησαν τον Μάρτιο. Διαβάστε  το σχετικό Δελτίο Τύπου  με

Δευτέρα, 23 Απρίλιος 2018

Ιστοσελίδες με Θέσεις Εργασίας στο

USA www.winejobs.com http://www.winebusiness.com/classifieds/winejobs/ http://wineserver.ucdavis.edu/venjobs/index.php http://wine.wsu.edu/education/employment/ http://www.napawinejobs.com/ http://twitter.com/GetWineJobs http://www.getwinejobs.net/ http://bevforce.com/wine-jobs.php http://winejobs.org/ http://www.jobsforwine.com/ http://www.wineandspiritsjobs.com/jobseeker/job_listings.aspx http://winejob.com/ http://www.ewine.com/cl4221f13d/index.php http://www.winespectator.com/display/show/id/jobopenings http://www.california-wine-trails.com/?tag=wine-jobs http://www.winedegree.com/ http://www.locatewinejobs.com/ http://www.crazyaboutwine.com/jobs/ http://www.wineprorecruiters.com/   Canada http://www.canadawinejobs.ca/default.asp    UK http://www.ukwinejobs.com/ http://www.jobijoba.co.uk/wine-jobs http://www.provenancerecruitment.com/page3.htm http://www.harpers.co.uk/jobs/ http://www.careerjet.co.uk/wine-jobs.html   Australia & New Zealand http://www.jobmonkey.com/winejobs/ http://www.wineindustryjobs.com.au/ http://www.winediva.com.au/wine-jobs/ http://www.workingabroadmagazine.com/jobs-abroad/new-zealand-jobs/ http://www.winejobsonline.com/   France http://www.vitijob.com/ (και άλλες χώρες) http://www.bestsampleresume.com/find-france-wine-jobs.html http://www.vinea-recrutement.com/ http://www.agrojob.com/emploi/vins-et-alcools.asp http://jd.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp http://www.pole-emploi.fr/accueil/   Italy http://www.bloglavoro.com http://www.jobrapido.it/?q=vendemmia http://www.mrlavoro.com/lavoro/vendemmia/_/ http://www.n-jobs.it/lavoro-vendemmia.html   Γερμανία - Ελβετία http://www.winzer-service.de/ http://www.weinbau.ch/stellenmarkt   Νότια Αφρι

Τετάρτη, 24 Δεκέμβριος 2014

Image - Θέσεις  Εργασίας

Θέσεις Εργασίας

Θέση οινολόγου στην Νάουσα Από τον  οινοποιητικό Συνεταιρισμό  Νάουσας εχουμε την ακόλουθη αγγελία: Ζητείται οινολόγος με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις για μόνιμη θέση εργασίας στο ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ. Αποστολή βιογραφικών εντός 1 β

Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2010