Εκτύπωση
Όροι χρήσης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Για τις πληροφορίες αυτού του ηλεκτρονικού κόμβου ισχύει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, παραίτηση από ευθύνη και δήλωση μη-υποστήριξης.

(Copyright) © ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. 2002

Είναι ελεύθερη η αναπαραγωγή υλικού του κόμβου μόνο για μη-εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή ως ακολούθως:

 "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.) - Επίσημη δικτυακή πύλη (Website) (www.panepo.gr)". 

Επίσης, αν η αναπαραγωγή γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή η οποία επιτρέπει την πραγματοποίηση συνδέσμων (links), θα περιλαμβάνεται σύνδεση προς την κεντρική σελίδα του κόμβου, δηλαδή στη διεύθυνση www.panepo.gr .

Η παραπάνω άδεια ισχύει μόνο για υλικό το οποίο δεν έχει αναπαραχθεί στον κόμβο από άλλες πηγές. Για το υλικό που έχει αναπαραχθεί στον κόμβο από άλλες πηγές, ισχύουν οι όροι των αρχικών παραγωγών του. Είναι ευθύνη αυτού που επιχειρεί την αναπαραγωγή να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωσή του με αυτούς. Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή χρήση δεδομένων κειμένου και πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κλπ.), η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει με σαφήνεια τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

 Παραίτηση από ευθύνη

 

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.) δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του κόμβου.

Oρισμένα στοιχεία ή πληροφορίες στον κόμβο αυτό ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία ή μορφότυπους που δεν στερούνται λαθών, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η παροχή της υπηρεσίας αυτής δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ' άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα.).

Στόχος του παρόντος κόμβου είναι η παροχή ακριβών και ενημερωμένων στοιχείων πληροφόρησης και υποστήριξης στους οινολόγους και τεχνολόγους ποτών σχετικά με το χώρο της ελληνικής οινολογίας. Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.) καταβάλει κάθε προσπάθεια για την διασφάλιση, των εν λόγω δεδομένων καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων πάρα ταύτα δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. 

Ο κόμβος περιλαμβάνει:

  • Πληροφορίες γενικού μόνο χαρακτήρα που προορίζονται μόνο για την κάλυψη των στόχων της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. και όχι για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων.

  • Πληροφορίες όχι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες.

  • Πληροφορίες συνδεόμενες, μερικές φορές, με κόμβους εκτός της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. και μη ελεγχόμενους από αυτό, για το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη.

  • Πληροφορίες αναπαραχθείσες από κόμβους και άλλες πηγές εκτός της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. με πρακτικές κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας μη ελεγχόμενες από αυτήν για τις οποίες δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη (βλ. και δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)).

  • Πληροφορίες που αναφέρονται σε προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς εκτός της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. και μη ελεγχόμενους από αυτό, για την ποιότητα και την καταλληλότητα για δεδομένο σκοπό των οποίων δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη (βλ. και δήλωση μη-υποστήριξης).

  • Πληροφορίες που εισάγονται, μερικές φορές, από χρήστες του κόμβου εκτός της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. και μη ελεγχόμενους από αυτό, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμμία ευθύνη.

  • Μη-επαγγελματικές και μη-νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

 Δήλωση μη-υποστήριξης

 Ο κόμβος αυτός της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. έχει στόχο την παροχή πληροφόρησης και υποστήριξης στους οινολόγους και τεχνολόγους ποτών σχετικά με το χώρο της ελληνικής οινολογίας. Για την υποστήριξη του στόχου αυτού περιλαμβάνονται στον κόμβο πληροφορίες και παραπομπές σε ιστοσελίδες φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οινολογία και της πληροφορικής γενικότερα, καθώς και πληροφορίες και παραπομπές σε σχετικά προϊόντα, υπηρεσίες και δραστηριότητες των φορέων αυτών. 

Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. δηλώνει ότι οι εν λόγω πληροφορίες και παραπομπές δεν αποτελούν προβολή ούτε διαφήμιση των συγκεκριμένων φορέων ούτε συνεπάγονται την "έγκριση" της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. αλλά αποτελούν τμήμα του πληροφοριακού υλικού. Οι απόψεις που εκφράζονται σε άρθρα είναι αυτές των συντακτών τους και δεν εκφράζουν την ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.

Η "ενσωμάτωση" των παραπάνω πληροφοριών έχει γίνει μέσω της συλλογής τους από διάφορες πηγές πληροφόρησης, δικτυακές και μη. Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο., στα πλαίσια της προσπάθειάς της για την πληρέστερη και αντικειμενική πληροφόρηση των οινολόγων, είναι πάντα ανοιχτή σε προτάσεις "ενσωμάτωσης" νέων πληροφοριών για φορείς, προϊόντα, υπηρεσίες και δραστηριότητες σχετικές με τους στόχους του κόμβου.

Αν θέλετε να γνωστοποιήσετε την ύπαρξη τέτοιων φορέων, προϊόντων, υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων, ή πηγών πληροφοριών σχετικών με αυτούς, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Η
ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. υποχρεούται να εξετάσει διεξοδικά κάθε τέτοια πρόταση όμως δεν υποχρεούται πάρα ταύτα να "προβάλει" τις εν λόγω προτάσεις στον κόμβο.

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε υλικού του κόμβου, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής υλικού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε χρήση υλικού που αναπαράχθηκε από τον κόμβο η οποία αντιτίθεται με τους όρους που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. για να προχωρήσουμε στην άμεση αντιμετώπιση τους.