Warning: Creating default object from empty value in /home/panepo/public_html/portal/plugins/system/J2top.php on line 78
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Συγκρότηση σε σώμα το νέο ΔΣ 2018-2020 » Νέο ΔΣ της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο   2018-2020 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβουλίο της Πανελλήνιας Ενωσης Πτυχιώχων Οινολόγων που προέκυψε α... Δ.Τ. Συναντηση του ΔΣ της ΠΑΝΕΠΟ με το αναπλ. Υπου... » Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. συναντά τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 δείτε το ΔΤ εδώ ΔΤ για VINITECH 2016 »  Δελτίο τύπου :Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. στην Vinitech-Sifel 2016             Η έκθεση αγροτικού και βι... ΔΤ Σεμιναριο 25-6-2016 »    Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σάββατο  25 Ιουνίου 2015 , το εκπαιδευτικό επιμορφωτικό σεμινάριο της ΠΑΝΕΠΟ με θέμα ‘Ορ... Εκλογες ΔΣ 2016-2018 » Αποτελέσματα εκλογών για Δ.Σ ΠΑΝΕΠΟ   (2016-2018) Το βράδυ της Κυριακής 6 Μαρτίου 2016 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εκλογή του ... ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ »   «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΟΙΝΟΦΙΛΟΥ ΣΤΗ Ν. ΕΛΛΑΔΑ»   ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.   Η... Ιστοσελίδες με Θέσεις Εργασίας στο Εξωτερικό » USA www.winejobs.com http://www.winebusiness.com/classifieds/winejobs/ http://wineserver.ucdavis.edu/venjobs/index.php http://wine.wsu.edu/edu... Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2014-2016 » Μάρτιος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕκλογΗ ΝΕου ΔιοικητικοΥ ΣυμβουλιοΥ 2014-2016  Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογ... Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2012-2014 » Μάρτιος 2012   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΕκλογΗ ΝΕου ΔιοικητικοΥ ΣυμβουλιοΥ 2012-2014    Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα ... Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2010-2012 » Μάρτιος 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕκλογΗ ΝΕου ΔιοικητικοΥ ΣυμβουλιοΥ 2010-2012  Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών του Μ...
PDF Εκτύπωση E-mail
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου με την επωνυμία: «Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων».

 

ΑΘΗΝΑ 19 Ιουνίου 1999

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Άρθρο 1

Ιδρύεται Επαγγελματικό και Επιστημονικό Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία:

«Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων» και συντμημένο τίτλο Π.Α.Ν.Ε.Π.Ο.

Ο δε τίτλος αυτός θα μεταφράζεται στα Αγγλικά: Pan-Hellenic Union of Registered Enologists και στα Γαλλικά: Union Pan-Hellenique des Oenologues Diplomés”.

 

Άρθρο 2

Η Ένωση χρησιμοποιεί σφραγίδα, την οποία θέτει σε όλα τα επίσημα –και γενικά προς τρίτους- έγγραφά της.

Η σφραγίδα φέρει σε κύκλο την άνω Επωνυμία της Ένωσης, καθώς και τη χρονολογία ιδρύσεώς της, ενώ στη μέση φέρει αναπαράσταση της κεφαλής του Διονύσου με στεφάνι από αμπελόφυλλα στο κεφάλι.

 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 3

α) Η συμβολή στη μελέτη και σύνταξη νόμων και διατάξεων σχετικών με την:

1. άσκηση του επαγγέλματος

2. αμπελοοινική παραγωγή

3. την εκπαίδευση των Οινολόγων στη διαρκώς εξελισσόμενη Οινολογική Επιστήμη και Τεχνολογία.

β) Η βελτίωση της θέσεως των μελών της σε ολόκληρη την Ελλάδα, η προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η αναγνώριση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών στην Κοινωνία και Πολιτεία.

γ) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των επαγγελμάτων και των νέων μεθόδων στην Τεχνολογία της Οινολογίας καθώς και η διαρκής ενημέρωση των μελών της στον χώρο εργασίας τους.

δ) Η Ένωση θα εκδίδει στα μέλη βεβαιώσεις, οι οποίες θα πιστοποιούν, ότι είναι μέλη της, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε χρειάζονται.

ε) Η ανάπτυξη σχέσεων με Συλλόγους και Οργανισμούς του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν παρόμοιους σκοπούς.

στ) Έκδοση περιοδικού με άρθρα επιστημονικού και ενημερωτικού χαρακτήρα. Στο περιοδικό μπορεί, κατόπιν εγκρίσεως, να υπάρχουν και μονογραφίες άλλων συναφών ειδικοτήτων.

ζ) Η θεμελίωση και ανάπτυξη της συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της και η επίτευξη της συνεργασίας με άλλους Συλλόγους και Εταιρείες του ίδιου επιστημονικού χώρου και λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

η) Η δημιουργία αυτοκόλλητου διακριτικού σήματος, το οποίο θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τη σφραγίδα της Ένωσης.

 

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Άρθρο 4

Εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης.

α) Η Ένωση τηρεί μητρώο των μελών της, στο οποίο καταχωρείται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, η χρονολογία εγγραφής και διαγραφής, η ταμειακή τακτοποίηση και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για την ενημέρωση της Ένωσης.

β) Συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις των μελών της, όπου γίνονται ανακοινώσεις, ομιλίες, διαλογικές συζητήσεις, ανταλλαγές απόψεων, ενημέρωση και παρουσίαση προβλημάτων και θεμάτων συναφών με τους παραπάνω σκοπούς της.

γ) Εκδίδει και κυκλοφορεί έντυπα και περιοδικά με δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις προς πληρέστερη ενημέρωση των μελών της.

δ) Χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, που θα συμβάλλει στη δημοσιοποίηση, την προβολή και προώθηση των σκοπών της.

ε) Συμμετέχει με εκπροσώπους της σε Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

στ) Συστήνει Επιτροπές για την ανάληψη πρωτοβουλιών σε ειδικότερα θέματα.

ζ) Συστήνει Επιτροπές με σκοπό τη διασφάλιση, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σύμφωνα με την τρέχουσα επιστημονική δεοντολογία.

η) Συμμετέχει ενεργά σε κάθε μορφής συνδικαλιστικό αγώνα για τη διασφάλιση, κατοχύρωση, προάσπιση και διεκδίκηση των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών.

θ) Συμμετέχει με εκπροσώπους της σε Συνέδρια, Σεμινάρια, Διαλέξεις άλλων επιστημονικών Συλλόγων και Εταιριών.

 

 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 5

Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα και επίτιμα.

α) Τακτικά μέλη εγγράφονται:

Οι Οινολόγοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με την εκάστοτε ελληνική νομοθεσία.

β) Δόκιμα μέλη εγγράφονται:

Σπουδαστές του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ ή τριτοβάθμιου παρεμφερούς ιδρύματος Ημεδαπής ή Αλλοδαπής. Τα δόκιμα μέλη υποχρεούνται να αποκτήσουν και προσκομίσουν το πτυχίο τους στην Ένωση, εντός δύο (2) ετών το αργότερο από την εγγραφή τους.

γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται:

Άτομα που πρόσφεραν ή προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση, ή στην επιστήμη της Οινολογίας έπειτα από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.

Τα δόκιμα μέλη δεν είναι δυνατό να εκλεγούν στο Δ.Σ. της Ένωσης.

 

Άρθρο 6

Ο ενδιαφερόμενος να γίνει τακτικό μέλος της Ένωσης θα πρέπει να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση συνοδευόμενη από 2 φωτογραφίες και συνυπογραφόμενη από δύο τακτικά μέλη που τον προτείνουν, στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται το Καταστατικό της Ένωσης και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ότι κατέχει τα απαιτούμενα κατά το άρθρο 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι του αιτούντος με αιτιολογημένη απόφαση κατά την πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της αιτήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται γραπτώς στον αιτούντα. Εάν η αίτηση απορριφθεί, ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ., η οποία αποφαίνεται τελικά για την αποδοχή ή μη της εγγραφής του αιτούντα σας μέλους της Ένωσης. Τη δυνατότητα προσφυγής του στη Γ.Σ. οφείλει να του τη γνωστοποιήσει εγγράφως το Κ.Δ.Σ.

 

Άρθρο 7

Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δικαίωμα ψήφου κατά τις Γενικές Συνελεύσεις.

Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από την Ένωση οποτεδήποτε μετά από έγγραφο δήλωση, αφού προηγουμένως καταβάλουν τις συνδρομές του λογιστικού έτους.

 

Άρθρο 8

Τα μέλη έχουν την υποχρέωση:

α) Να εκπληρούν ανελλιπώς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

β) Να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού, καθώς και στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Να προσέρχονται ανελλιπώς στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή όταν καλούνται από τη Διοίκηση.

 

Άρθρο 9

1. -Τα μέλη διαγράφονται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος που καθυστερεί τις συνδρομές του πάνω από ένα (1) έτος, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, όπως επίσης και το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

2. –Τα μέλη που παραβαίνουν το Καταστατικό, τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων και επιδεικνύουν διαγωγή αντίθετη προς το συμφέρον και το κύρος της Ένωσης καθώς και συμπεριφορά ανάρμοστη προς την ιδιότητα ΟΙΝΟΛΟΓΟΥ, ελέγχονται πειθαρχικά. Ειδικότερα σαν πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται:

α. Η παράβαση του Καταστατικού της Ένωσης

β. Η αποδεδειγμένη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων και υποχρεώσεων.

γ. Ο αθέμιτος συναγωνισμός και η αντισυναδελφική συμπεριφορά.

3. –Οι επιβαλλόμενες ποινές είναι:

α. Η έγγραφη επίπληξη

β. Η μομφή

γ. Η προσωρινή διαγραφή μέχρι ενός έτους

δ. Η οριστική διαγραφή

4. –Την πειθαρχική δικαιοδοσία ασκεί το Δ.Σ. -πρωτοβάθμια- ύστερα από έγγραφη αναφορά οποιουδήποτε μέλους της Ένωσης, μετά από

5. –Το Δ.Σ. καλεί σε έγγραφη απολογία το υπό κατηγορία μέλος, ορίζοντας τις συνεδριάσεις του και γνωστοποιώντας τες στους ενδιαφερόμενους. Η απολογία υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από την επίδοση της κλήσης. Απολογία μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι προσκλήσεις και λοιπές πειθαρχικές κοινοποιήσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. επιλαμβανομένου μετ΄ ανακοπή, γίνονται με εξώδικη πρόσκληση.

6. –Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του (τουλάχιστον 5 ψήφοι), διαφορετικά το θέμα παραπέμπεται στη Γ.Σ. Οι πειθαρχικές αποφάσεις του Δ.Σ. ανακόπτονται μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την ημέρα κοινοποίησής τους στον ενδιαφερόμενο, που του γνωστοποιείται ταυτόχρονα η δυνατότητα αυτή (της ανακοπής).

7. Σε περίπτωση ανακοπής, ή μη επίτευξης της παραπάνω απόλυτης πλειοψηφίας, οι αποφάσεις του Δ.Σ. επανεξετάζονται στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. της οποίας οι αποφάσεις είναι οριστικές.

Το διωκόμενο μέλος έχει δικαίωμα να παραβρίσκεται και να λαμβάνει το λόγο κατά την εξέταση του θέματος στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ. Οι αποφάσεις παίρνονται χωρίς την παρουσία του, δημοσιεύονται δε στο Περιοδικό της Ένωσης.

 

 

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 10

1. Τακτικοί πόροι είναι:

α) Η εφ΄ άπαξ εγγραφή ανερχόμενη στο ποσό των 10.000δρχ. για όλα τα μέλη.

β) Η ετήσια συνδρομή ανερχόμενη στο ποσό των 10.000δρχ. για τα τακτικά μέλη, και 5.000δρχ. για τα δόκιμα.

Η εφ΄ άπαξ εγγραφή και η ετήσια συνδρομή μπορούν να αναπροσαρμοστούν ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.

2. Έκτακτοι πόροι είναι:

α) Οι έκτακτες εισφορές μελών, που καθορίζονται με απόφαση των Οργάνων της Ένωσης, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασής τους.

β) Το προϊόν από εκμετάλλευση επιστημονικών εκδόσεων, μελών ή επιτροπών της Ένωσης μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.

γ) Τα έσοδα από διαφημιστικές καταχωρήσεις στα περιοδικά και λοιπά έντυπα της Ένωσης.

δ) Τα πλεονάσματα από την οργάνωση γιορταστικών και λοιπών εκδηλώσεων.

ε) Κάθε ποσό που προέρχεται από δωρεές, κληρονομίες ή κληροδοσίες, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία.

3. Απαλλαγή από την αντίστοιχη συνδρομή μέλους γίνεται:

α) Για τα στρατευμένα μέλη.

β) Για τους αναξιοπαθούντες συναδέλφους ύστερα από ειδική, κατά περίπτωση απόφαση του Δ.Σ.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 11

Όργανα της Ένωσης ορίζονται:

α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

Η Ένωση διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για μια διετία κατά το σύστημα της απλής αναλογικής.

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με ισάριθμα αναπληρωματικά κατά τη σειρά επιτυχίας των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, ανάλογα με τη δύναμη του επί ενιαίου ψηφοδελτίου κατά τη σειρά επιτυχίας.

Αν κενωθεί έδρα διαρκούσης της θητείας του Δ.Σ., αυτή καλύπτεται από το αναπληρωματικό μέλος και εφόσον δεν υπάρχει γίνονται συμπληρωματικές εκλογές μέσα σε ένα μήνα, για το υπόλοιπο της θητείας.

Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή του συγκαλούμενου από τον Σύμβουλο του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού, ο οποίος συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό των σταυρών προτίμησης και επί ενιαίου ψηφοδελτίου από τον πλειοψηφίσαντα Σύμβουλο.

Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση, της οποίας προεδρεύει ο Σύμβουλος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με τα παραπάνω, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία:

α) ο Πρόεδρος

β) ο Αντιπρόεδρος

γ) ο Γενικός Γραμματέας

δ) ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και

ε) ο Ταμίας

με απόλυτη πλειοψηφία και με απαρτία του μισού συν ένα.

Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί κατά την πρώτη συνεδρίαση ο δεύτερος Σύμβουλος του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού.

Μέσα σε τρεις μέρες από τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα συνέρχεται με το προηγούμενο Δ.Σ. όπου γίνεται η παράδοση και παραλαβή των βιβλίων, η εγγραφή της σφραγίδας ή των περιουσιακών στοιχείων συντασσόμενου σχετικού πρωτοκόλλου.

 

Άρθρο 13

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα, για τα οποία του έχει δοθεί αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

β) Διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και εφαρμόζει το καταστατικό.

γ) Συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση των Προέδρων και του Γενικού Γραμματέα και σε έκτακτη, αν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τρία (3) μέλη του Δ.Σ. με ορισμένο θέμα.

Οι προσκλήσεις στις οποίες αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, ο χρόνος και ο τόπος, γνωστοποιούνται τουλάχιστον δύο (2) μέρες νωρίτερα.

δ) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του.

ε) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών (εκτός των περιπτώσεων που το παρόν καταστατικό προβλέπει αυξημένη πλειοψηφία).

Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

στ) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από αναπληρωματικό μέλος, η αδικαιολόγητη δε απουσία του θεωρείται σας παραίτηση από το αξίωμά του.

ζ) Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό.

Μέλος του Δ.Σ. που είναι υπεύθυνο για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση από την οποία απουσίαζε ή σε περίπτωση που διαφώνησε, η απουσία ή η διαφωνία του αναγράφονται στα πρακτικά της συνεδριάσεως, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρο 14

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες τις προς τα μέλη σχέσεις, δηλ. ενώπιον πάσης Δημόσιας, Δημοτικής Αρχής, ιδιωτών Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ενώπιον Δικαστηρίων.

Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά του Δ.Σ. και την ημερήσια διάταξη, προσυπογράφει με τον Ταμία τα γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών.

Συντάσσει τον απολογισμό του Δ.Σ. και τον υποβάλλει για έγκριση σ΄ αυτό και τη Γ.Σ.

Σε απουσία του Προέδρου ή κώλυμα, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται απ΄ αυτό.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρο 15

Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο κατά την άσκηση των καθηκόντων του και αναπληρώνει τον Πρόεδρο απουσιάζοντα ή κωλυόμενο.

Επίσης ασκεί από τα καθήκοντα του Προέδρου εκείνα, που του έχουν εκχωρηθεί από τον Πρόεδρο ή του έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 16

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το Αρχείο της Ένωσης και το Βιβλίο Μητρώων των Μελών, συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ., τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, επιμελείται της αλληλογραφίας και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 17

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας βοηθά το Γενικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Άρθρο 18

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τα δικαιώματα εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο της Ένωσης.

Πληρώνει τα έξοδα και κάθε υποχρέωση προς τρίτους κατόπιν εντολής του Προέδρου, είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και τηρεί τα βιβλία Ταμείου, εισπράξεων και πληρωμών και κάθε άλλο στοιχείο που απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Ένωσης.

Δεν μπορεί να προβεί σε καμία πληρωμή χωρίς την εντολή του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του.

Κρατάει στα χέρια του το χρηματικό ποσό που έχει ορίσει το Δ.Σ. για τις τρέχουσες ανάγκες της Ένωσης, τα δε επιπλέον του ποσού αυτού χρήματα καταθέτει σε Τράπεζα, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Τα εντάλματα πληρωμής υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.

Τις αναλήψεις από τις Τράπεζες ενεργούν από κοινού ο Πρόεδρος και ο Ταμίας συνυπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο του Ταμία.

Σε κώλυμα ή απουσία του τον αναπληρώνει το μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται απ΄ αυτό.

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 19

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία για μία 2ετία ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών του Δ.Σ.

Εκτός από τα τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται με σειρά επιτυχίας και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη αυτής.

Μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την εκλογή της η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους της για την εκλογή του Προέδρου της, που θα διευθύνει τις εργασίες.

Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχειρίσεως της Ένωσης. Δικαιούται να εξετάζει κάθε στοιχείο που έχει σχέση με τη διαχείριση των οικονομικών ζητημάτων της Ένωσης.

Στο τέλος κάθε χρήσεως συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση, την οποία και υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20

Το ανώτερο έργο της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της, που αποφασίζει για κάθε θέμα που θα υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

Τακτικές Συνελεύσεις γίνονται κάθε έτος εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου χρόνου και κάθε δύο χρόνια για τη διενέργεια αρχαιρεσιών.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους προς το Δ.Σ. μέλη της Ένωσης που αποτελούν τουλάχιστον το ¼ των ταμειακώς εντάξει μελών.

Τα τακτικά μέλη που ζητούν τη σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ. πρέπει να αναφέρουν στην αίτηση τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Δ.Σ. συγκαλεί υποχρεωτικά την έκτακτη Γ.Σ. το βραδύτερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επιδόσεως της παραπάνω αιτήσεως.

Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. με πρόσκληση που επιδίδεται στα μέλη ή με ανακοίνωση τουλάχιστον οκτώ (8) μέρες νωρίτερα καθορίζοντας τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα συζήτησης.

Η παραπάνω προθεσμία γνωστοποίησης δεν ισχύει όταν συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ.

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει το μέλος που εκλέγεται από Γ.Σ. με ανάταση της χειρός δια την διαπίστωση της απαρτίας της, τα δε πρακτικά συντάσσονται από τον Γραμματέα, που εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο.

Για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις της Γ.Σ. πρέπει να συγκεντρώνεται απαρτία τουλάχιστον του 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών, εφόσον ΔΕΝ προβλέπεται ειδική απαρτία του.

Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται αυτοδικαίως νέα δεύτερη συνέλευση με ίδια θέματα μετά από μία εβδομάδα με απαρτία του ¼.

Η τρίτη συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών μετά μία εβδομάδα από τη δεύτερη σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 Ν.1264/1982.

Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή της διάλυσης της Ένωσης απαιτείται αυξημένη απαρτία του ½ τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών λαι πλειοψηφία των ¾.

Για να μεταβληθεί ο σκοπός της Ένωσης (Σωματείου) πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.

Οι ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση της χειρός, εκτός από τις αρχαιρεσίες και τις περιπτώσεις που κρίνονται θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, κήρυξη απεργίας και τέλος έγκριση του απολογισμού Δ.Σ. και ΕΛ. ΕΠ., στις οποίες διενεργείται μυστική ψηφοφορία, καθώς επίσης εκλογή αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια οργάνωση και επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια.

 

Άρθρο 21

Η Ένωση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να συμμετέχει ή να αποχωρεί από ανωτέρου βαθμού Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

Η εκλογή των αντιπροσώπων στις υποκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις γίνεται ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του Δ.Σ., με ίση θητεία και με το ίδιο εκλογικό σύστημα.

 

Άρθρο 22

Κάθε διετία σε τακτική Γενική Συνέλευση προκηρύσσονται εκλογές για την εκλογή Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής σε ημερομηνία μεταξύ 10 και 30 ημερών από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη μεταξύ των ταμειακώς εντάξει μελών της Ένωσης με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαιτείται επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου που φέρει τη φωτογραφία του εκλογέα και αποδεικνύει την ταυτότητά του κατά αναμφισβήτητο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής των ψήφων μπορεί να παρευρίσκεται ένας υποψήφιος από κάθε συνδυασμό ή αντιπρόσωπός του.

Τα ψηφοδέλτια είναι κοινά για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή και διαφορετικά για τους εκπροσώπους σε υπερκείμενες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

Η ψηφοφορία διεξάγεται σε χώρους με κάλπες και οι ψηφοφόροι μπορούν να θέσουν από μηδέν μέχρι τόσους σταυρούς, όσοι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι αρχαιρεσίες μπορεί να διαρκέσουν μέχρι δύο (2) μέρες προκειμένου να διευκολυνθούν οι ψηφοφόροι που βρίσκονται στην Περιφέρεια, οι οποίοι μπορούν να ψηφίσουν και με συστημένη επιστολή που θα περιέχει και τη φωτοτυπία της ταυτότητάς τους και θα έχει αποσταλεί, βάσει της Ταχυδρομικής σφραγίδας, μέσα στην τελευταία εβδομάδα των εκλογών.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή αφού αποφανθεί επί των ενστάσεων, κάνει τη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει το αποτέλεσμα συντάσσοντας πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της.

 

Άρθρο 23

Για την εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποψηφιότητες προς το Δ.Σ. μέχρι και την παραμονή της εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ.

Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει το Μητρώο, τη Σφραγίδα και καταρτίζει τους εκλογικούς καταλόγους.

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την εκλογή της γνωστοποιεί το χρόνο υποβολής υποψηφιοτήτων.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται το αργότερο σε δέκα (10) μέρες πριν την καθορισμένη ημέρα των αρχαιρεσιών με έγγραφη κοινή δήλωση προκειμένου για συνδυασμό και με ατομική δήλωση επί μεμονωμένων υποψηφιοτήτων.

Τα ονόματα των υποψηφίων και συνδυασμών γνωστοποιούνται έξι (6) τουλάχιστον μέρες πριν τις εκλογές με ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής, που τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων.

Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 24

Η Ένωση διαλύεται στις προβλεπόμενες υπό του Νόμου περιπτώσεις και με απόφαση της Γ.Σ., στην οποία θα παρίσταται το ½ των ταμειακώς εντάξει μελών με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

 

Άρθρο 25

Με τη διάλυση της Ένωσης η περιουσία της τίθεται υπό εκκαθάριση και το ενεργητικό υπόλοιπο διατίθεται για διάφορους κοινωφελείς συναφείς σκοπούς και πάντως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών της Ένωσης.

 

Το παρόν συνετάγη σε πολλά αντίγραφα, κάθε μέλος έλαβε από ένα όμοιο υπογεγραμμένο πρωτότυπο, το δε τελευταίο εξ΄ αυτών θα κατατεθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για έγκριση, αναγνώριση και επικύρωση.

 

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1. Αργυράκη Μαρία

 

2. Μανωλόπουλος Παναγιώτης

 

3. Μαργιούκλα Ιωάννα

 

4. Μελά Μαρία

 

5. Νικολαϊδου Σοφία

 

6. Παπαγεωργίου Δημήτρης

 

7. Ψαρρά Αναστασία

 

8. Γεωργιάδου Δανάη

 

9. Κουτσόπετρας Ιωάννης

 

10. Μυλωνά Αντωνία

 

11. Δεσύπρη Ελένη

 

12. Βακιρτζή Πατρίτσια

 

13. Τακαβακίδη Όλγα

 

14. Χατζηνικολάου Ιωάννης

 

15. Γούλα Αγορίτσα

 

16. Σιδηρόπουλος Κων/νος

 

17. Κούμελη Ανθούλα

 

18. Σχοινά Ευγενία

 

19. Γιάννακας Κων/νος

 

20. Χρήστου Σταματίνα

 

21. Καραπέτρου Γαρυφαλιά

 

22. Αλεβιζόπουλος Κων/νος

 

23. Παπαϊωάννου Ιωάννης

 

24. Γορανίτης Γεώργιος

 

25. Κανελλακόπουλος Χρήστος

 

26. Παπαϊωάννου Ηλίας

 

27. Τσακαλίδης Αντώνιος

 

28. Ζερβού Μαρία

 
Πρόσθεσε αυτή τη σελίδα στις αγαπημένες σου ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Amount of short articles:

Amount of articles links:

You can order sections with dragging on list bellow:

  • dynamic pages
Αποθήκευση
Ακύρωση
Reset

Συγκρότηση σε σώμα το νέο ΔΣ

Νέο ΔΣ της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο   2018-2020 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβουλίο της Πανελλήνιας Ενωσης Πτυχιώχων Οινολόγων που προέκυψε αο τις εκλογές που διιεξήχθησαν τον Μάρτιο. Διαβάστε  το σχετικό Δελτίο Τύπου  με

Δευτέρα, 23 Απρίλιος 2018

Ιστοσελίδες με Θέσεις Εργασίας στο

USA www.winejobs.com http://www.winebusiness.com/classifieds/winejobs/ http://wineserver.ucdavis.edu/venjobs/index.php http://wine.wsu.edu/education/employment/ http://www.napawinejobs.com/ http://twitter.com/GetWineJobs http://www.getwinejobs.net/ http://bevforce.com/wine-jobs.php http://winejobs.org/ http://www.jobsforwine.com/ http://www.wineandspiritsjobs.com/jobseeker/job_listings.aspx http://winejob.com/ http://www.ewine.com/cl4221f13d/index.php http://www.winespectator.com/display/show/id/jobopenings http://www.california-wine-trails.com/?tag=wine-jobs http://www.winedegree.com/ http://www.locatewinejobs.com/ http://www.crazyaboutwine.com/jobs/ http://www.wineprorecruiters.com/   Canada http://www.canadawinejobs.ca/default.asp    UK http://www.ukwinejobs.com/ http://www.jobijoba.co.uk/wine-jobs http://www.provenancerecruitment.com/page3.htm http://www.harpers.co.uk/jobs/ http://www.careerjet.co.uk/wine-jobs.html   Australia & New Zealand http://www.jobmonkey.com/winejobs/ http://www.wineindustryjobs.com.au/ http://www.winediva.com.au/wine-jobs/ http://www.workingabroadmagazine.com/jobs-abroad/new-zealand-jobs/ http://www.winejobsonline.com/   France http://www.vitijob.com/ (και άλλες χώρες) http://www.bestsampleresume.com/find-france-wine-jobs.html http://www.vinea-recrutement.com/ http://www.agrojob.com/emploi/vins-et-alcools.asp http://jd.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp http://www.pole-emploi.fr/accueil/   Italy http://www.bloglavoro.com http://www.jobrapido.it/?q=vendemmia http://www.mrlavoro.com/lavoro/vendemmia/_/ http://www.n-jobs.it/lavoro-vendemmia.html   Γερμανία - Ελβετία http://www.winzer-service.de/ http://www.weinbau.ch/stellenmarkt   Νότια Αφρι

Τετάρτη, 24 Δεκέμβριος 2014

Image - Θέσεις  Εργασίας

Θέσεις Εργασίας

Θέση εργασίας οινολόγου στα Μεσόγεια Ζητείται από  το οινοποιείο Δάβαρης  στην περιοχή των Μεσογείων , οινολόγος για να καλύψει αναγκες στο τμημα της παραγωγής . Η θέση εργασίας ειναι αρχικώς για τη

Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2010