Βοηθός Οινολόγου στη GAIA WINES

by admin

Η εταιρία GAIA WINES S.A., ενδιαφέρεται να προσλάβει Βοηθό Οινολόγου για το οινοποιείο της στην Νεμέα Κορινθίας.

 

Στα εργασιακά καθήκοντα του / της  περιλαμβάνονται συνοπτικά τα παρακάτω :

 • Παραλαβή πρώτης ύλης στο οινοποιείο & επεξεργασία της (γλευκοποίηση / λειτουργία πιεστηρίων)
 • Οινοποίηση – πλήρες φάσμα εργασιών
 • Κατεργασίες νέων οίνων
 • Παρακολούθηση της κατάστασης του εξοπλισμού του οινοποιείου με ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του (service κλπ).

 

Οι υποψήφιοι / υποψήφιες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

 1. Πτυχίου Ελληνικών ΑΕΙ ή αντίστοιχου του εξωτερικού, σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες :
  • Οινολόγος
  • Γεωπόνος + μεταπτυχιακό δίπλωμα Οινολογίας
  • Χημικός + μεταπτυχιακό δίπλωμα Οινολογίας
 2. Γνώση Microsoft Office & Windows
 3. Ευχέρεια στη χρήση της Αγγλικής ή/και Γαλλικής γλώσσας
 4. Συνεργάσιμο χαρακτήρα
 5. Η προϋπηρεσία δεν κρίνεται ως απαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί στα προσόντα του / της υποψήφιου.

 

Η εταιρεία προσφέρει :

 • Μισθό ανάλογο με τα προσόντα του υποψήφιου.
 • Δυνατότητα εξέλιξης.