Θέση εργασίας για Οινολόγο στην Νεμέα

by vkoutsovoulou

Η Γαία Οινοποιητική ΑΒΕΕ αναζητεί υπάλληλο για μόνιμη πενθήμερη οχτάωρη εργασία στο Οινοποιείο της στο Κούτσι της Νεμέας.

Αρμοδιότητες

Η θέση περιλαμβάνει εργασία στο εργαστήριο αναλύσεων του Οινοποιείου με καθήκοντα ποιοτικού ελέγχου καθόλα τα στάδια παραγωγής, ελαφρά διοικητικά καθήκοντα και διαχείριση του επισκέψιμου τμήματος του Οινοποιείου.

Απαραίτητα προσόντα

  • Τίτλος σπουδών Χημείας ή Γεωπονίας ή Οινολογίας
  • Άριστη γνώση των αναλυτικών μεθόδων που αφορούν στον οίνο
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση αναλυτή εργαστηρίου οίνου επιθυμητή
  • Άριστη γνώση Η/Υ και του Microsoft Office
  • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

  • Κριτική σκέψη
  • Υπευθυνότητα και επίλυση προβλημάτων
  • Αξιοπιστία και προσοχή στη λεπτομέρεια
  • Κατοχή αυτοκινήτου επιθυμητή (για διευκόλυνση του/της ιδίου/ιδίας)

Πληροφορίες: κυρία Χόρτη Ευαγγελία, τηλ. 6945 777 813.

Αποστολή βιογραφικών με e-mail στο e_chorti@hotmail.com.