Θέση Εργασίας Επιχειρησιακού Δ/ντή της ΜΚΟ με επωνυμία «Σύνδεσμος Οινοποιών Σαντορίνης».

by admin

 

Η νεοσύστατη Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Σύνδεσμος Οινοποιών Σαντορίνης» αναζητά διευθυντικό στέλεχος για την στελέχωση & λειτουργία του Συνδέσμου.

 

Στα βασικά εργασιακά καθήκοντα / αρμοδιότητες του στελέχους (με τίτλο εργασίας

«Επιχειρησιακός Διευθυντής») περιλαμβάνονται συνοπτικά στα παρακάτω :

 

 • Έρευνα & σχεδιασμό ετήσιου προγράμματος προβολής & προώθησης των προϊόντων ΠΟΠ των μετόχων του Συνδέσμου. Το κοστολογημένο αυτό πρόγραμμα θα αφορά τις χώρες-στόχους, όπως αυτές θα προσδιορισθούν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, και θα υποβάλλεται στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση κάθε Δεκέμβριο.
 • Συντονισμό για την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος & ενεργή συμμετοχή σε αυτό.
 • Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της κάθε εγκεκριμένης & υλοποιημένης δράσης προώθησης & προβολής και σύνταξη ανάλογης ετήσιας απολογιστικής έκθεσης.
 • Αναζήτηση διαθέσιμων χρηματοδοτούμενων εργαλείων (Εθνικά & Κοινοτικά προγράμματα) σχετικών τόσο με την προβολή & προώθηση όσο και με την αμπελοοινική έρευνα, στα οποία θα μπορούσε ο Σύνδεσμος να υποβάλει σχετικές προτάσεις προς χρηματοδότηση. Συμμετοχή του στελέχους στην κοστολόγηση, σύνθεση & υλοποίηση των προτάσεων.
 • Δημιουργία & λειτουργία Παρατηρητήριου Δεικτών. Ενδεικτικά δίνονται παρακάτω κάποιοι σημαντικοί δείκτες που θα αποτελέσουν αντικείμενο του Παρατηρητήριου Δεικτών :
  • Παραγόμενες ποσότητες σταφυλιών / ποικιλία / έτος
  • Μέση / ελάχιστη / μέγιστη τιμή πώλησης σταφυλιών / ποικιλία / έτος
  • Ετήσια Παραγόμενη ποσότητα φιαλών ΠΟΠ
  • Μέση / ελάχιστη / μέγιστη τιμή πώλησης φιαλών ανά περιοχή εμπορίας
  • Γεωγραφική κατανομή πωλήσεων εμφιαλωμένων προϊόντων
  • Κλιματικά στοιχεία.

 

 • Υποστήριξη στην προβολή, επικοινωνία και εξωστρέφεια του Συνδέσμου με χρήση τόσο των εσωτερικών μέσων (website, social media, newsletters), αλλά και αξιοποίηση εξωτερικών λοιπών ΜΜΕ (δελτία τύπου, άρθρα, συνεντεύξεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα). Συγγραφή του ετήσιου Δελτίου Τρύγου με ποιοτικά & ποσοτικά στοιχεία.
 • Εκπροσώπηση Συνδέσμου σε κεντρικούς κλαδικούς φορείς.
 • Εκπροσώπηση Συνδέσμου στους τοπικούς φορείς (Δήμος, Περιφέρεια, Αναπτυξιακές Εταιρείες).
 • Εκπροσώπηση Συνδέσμου σε εκθέσεις, γευστικές δοκιμές, παρουσιάσεις: Brand Ambassador των κρασιών της Σαντορίνης.
 • Συνεργασία με τοπική ΔΑΟΚ και ΥπΑΑΤ.
 • Συμμετοχή, ως παρατηρητής, ίσως και σαν κριτής, της ομάδας κατάταξης των ΠΟΠ κρασιών του νησιού.
 • Συμμετοχή και διαχείριση των πρωτοβουλιών βελτίωσης της αμπελουργικής παραγωγής της Σαντορίνης (Διαχείριση υδατικού αποθέματος, αναδιάρθρωση, φυτοπροστασία, φυτωριακό υλικό, μετεωρολογικές προβλέψεις, κλπ.).

 

Το στέλεχος, για την διεκπεραίωση των καθηκόντων του, θα συνεργάζεται πρώτιστα με τους μετόχους-μέλη του ΔΣ και – κατά περίπτωση – και με τους υπόλοιπους μετόχους του Συνδέσμου.

 

Οι υποψήφιοι / υποψήφιες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις (απαραίτητα προσόντα) :

 

 1. Πτυχίο Ελληνικής Ανώτατης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή αντίστοιχου του εξωτερικού, σε σχετικό αντικείμενο όπως παραδειγματικά :
  • Οινολόγος
  • Γεωπόνος (+ μεταπτυχιακό δίπλωμα Οινολογίας ή/& WSET 3)
  • Χημικός ή Χημικός Μηχανικός (+ μεταπτυχιακό δίπλωμα Οινολογίας ή/& WSET 3)
  • Οικονομικά
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων / Management / ΜΒΑ
  • Marketing
 2. Άριστη γνώση γνώση Microsoft Office &
 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής.
 4. Προϋπηρεσία σε θέματα σύνθεσης ή/και υλοποίησης εθνικών ή/και κοινοτικών προγραμμάτων προώθησης & προβολής στο χώρο των οίνων.
 5. Συνεργάσιμο χαρακτήρα.

 

Επιθυμητά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 1. Γνώση του αμπελοοινικού κλάδου.
 2. Εμπειρία σε συλλογικά όργανα ή φορείς.
 3. Γνώση άλλης ξένης γλώσσας πλην την απαραίτητης Αγγλικής.

 

 

Η εταιρεία προσφέρει :

 • Αποζημίωση μέσω ΔΠΥ, ανάλογη με τα προσόντα του υποψήφιου.
 • Δυνατότητα εξέλιξης.
 • Δυνατότητα εργασίας από απόσταση με την υποχρέωση επίσκεψης στη Σαντορίνη όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. Υπολογίζονται περίπου 6 διήμερες ή τριήμερες επισκέψεις ανά έτος. Το κόστος των επισκέψεων αυτών θα βαρύνει τον Σύνδεσμο.
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο.

 

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι μας στείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους για την πλήρωση της θέση (μέσω e-mail στο yiannisp@gaiawines.gr ) : Καταληκτική ημερομηνία 15η Οκτωβρίου 2023.

 

Ημερομηνία έναρξης εργασίας : 1η Ιανουαρίου 2024.