Μόνιμη Θέση Οινολόγου στο Οινοποιείο Μωραΐτη

by admin

Το Οινοποιείο Μωραΐτη στην Πάρο ζητά οινολόγο για να καλύψει μόνιμη θέση εργασίας. Απαραίτητα προσόντα είναι:

 • Πτυχίο οινολόγου Ελλάδος ή εξωτερικού, μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί περαιτέρω
 • Τουλάχιστον 4ετή εμπειρία στην οινοποίηση αλλά και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (εμφιάλωση, κάβα παλαίωσης, εργαστηριακές αναλύσεις κλπ.).
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Microsoft Office)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών, δεύτερη ξένη γλώσσα επιθυμητή
 • Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας
 • Δίπλωμα Ι.Χ.

Περιγραφή Θέσης

Ο/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η για:

 • Την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οινοποίησης
 •  Τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους για την παρακολούθηση της ωρίμανσης των σταφυλιών, τον έλεγχο της ποιότητάς τους και τον προσδιορισμό της συγκομιδή τους.
 • Την γλευκοποίηση και οινοποίηση των σταφυλιών.
 • Τις οργανοληπτικές και χημικές αναλύσεις κατά την διάρκεια της οινοποίησης
 • Την οργάνωση και διαχείριση της κάβας παλαίωσης
 •  Τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του οινοποιητικού εξοπλισμού
 • Την επίβλεψη της υγιεινής όλων των χώρων του Οινοποιείου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο: info@moraitiswines.gr