Οινολόγος παραγωγής για την Οινοποιία Μαλαματίνα

by admin

Η Οινοποιία Μαλαματίνα

Ζητά να προσλάβει για τα γραφεία της στο Φάρο Αυλίδας ,
Οινολόγο παραγωγής
Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο Οινολογίας Ελλάδας ή εξωτερικού.
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στον τομέα Οινολογίας ή εργασία στο εξωτερικο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
Εμπειρία όλων των Οινοτεχνικών Εργασιών Γλευκοποίησης και Οινοποίησης
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στην Οινοποίηση και παραγωγή λευκού και ροζε οίνου.
Βασική εργαστηριακή εμπειρία
Καλή γνώση Η/Υ
Γνώση Ξένων Γλωσσών
Δίπλωμα οδήγησης
Προγραμματισμός και διεκπεραίωση  των εργασιών του οινοποιείου.
Προαιρετικά κατοχή πρώτου ή δεύτερου επίπεδου wspc.

Επικοινωνία: κος Βρεττός
Τηλ. 22620 23783 και 22210 31626