Πρόσληψη Οινολόγου

by admin

Οινοποιητική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Αυλίδας – Ν. Ευβοίας

ενδιαφέρετε να προσλάβει οινολόγο πτυχιούχο ΤΕΙ Οινολογίας για μόνιμη εργασία στο τμήμα

παραγωγής της.

Ξένη γλώσσα και προηγούμενη εμπειρία θα εκτιμηθούν.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6976 555080 & 2221062321