Σεμινάρια 2006

by admin

Το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας και Βιομηχανικών Ζυμώσεων, το Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών και η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών,  του ΤΕΙ Αθήνας διοργανώνουν τα παρακάτω σεμινάρια

Για τις ημερομηνίες επανάληψης των σεμιναρίων επικοινωνήστε με τη Γραμματεία

6/5/2006 Απλά Μαθήματα Σύγχρονης Οινοποίησης

Δρ. Ηλίας Νεραντζής, Καθ. Τμήματος Οινολογίας, Δρ. Παναγιώτης Ταταρίδης Οινολόγος.

Απευθύνεται στο ευρύ κοινό.

7/5/2006 Κρυοεκχύλιση για την παραγωγή ερυθρών οίνων

Στυλιανός Λογοθέτης, Οινολόγος Βιομηχανίας.

Απευθύνεται σε πιο ενημερωμένο κοινό.