Συνεργάτης για το τμήμα πωλήσεων με έδρα την Αθήνα

by admin

Η εταιρεία “Ελληνικά Κελλάρια Οίνων – Δ. Κουρτάκης Α.Ε.” αναζητεί συνεργάτη για τη στελέχωση της ομάδας πωλήσεων με έδρα την Αθήνα.

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου και πωλήσεων εντός καθορισμένης περιοχής.

 

Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Επικοινωνιακά προσόντα για την εξυπηρέτηση πελατών
 • Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα
 • Αμεσότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα, ικανότητα οργάνωσης και ανάπτυξης
 • Ικανότητα επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και παρουσίασης
 • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Ομαδικότητα
 • Γνώση Ξένων Γλωσσών

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και bonus επίτευξης στόχων
 • Προοπτικές ανάπτυξης
 • Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο
 • Συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη

 

Τα βιογραφικά να σταλούν στο horeca@greek-wine-cellars.com

Σε όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.