Το 5ο Επαγγελματικό Σεμινάριο Οργανοληπτικού Ελέγχου Ελαττωμάτων Οίνων διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο και την Κυριακή 20 & 21 Νοεμβρίου 2010

by admin

Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. θα ήθελε να ευχαριστήσει την

 για την χορηγία των βραβείων στους νικητές της τυφλής δοκιμασίας