3ο Επαγγελματικό Σεμινάριο Οργανοληπτικού Ελέγχου Ελαττωμάτων Οίνων

by admin

Το 3ο Επαγγελματικό Σεμινάριο Οργανοληπτικού Ελέγχου Ελαττωμάτων Οίνων διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 17 Απριλίου 2010

Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. θα ήθελε να ευχαριστήσει την εταιρεία VINETUM για την ευγενική προσφορά 3 αντιγράφων του βιβλίου

 Θερμοκρασία: η καρδιά της οινοποίησης

τα οποία δόθηκαν στους 3 δοκιμαστές/στριες που αναγνώρισαν τα περισσότερα ελαττώματα κατά τη διάρκεια τη τυφλής δοκιμής